Sökning: "overflows"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade ordet overflows.

 1. 1. Sustainability assessment of sanitation systems in El Alto, Bolivia : A pre-study

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Malin Smith; [2020]
  Nyckelord :Sustainable sanitation; peri-urban; urine-diverting dry toilet; waste stabilization pond; stakeholder; Hållbar sanitet; peri-urban; urinsorterande torrtoalett; stabiliseringsdamm; intressent;

  Sammanfattning : The Sustainable Development Goal (SDG) Target 6.2 aims at providing access to adequate and equitable sanitation and hygiene for all and to end open defecation by 2030. Yet, 47 % of the population in Bolivia lacked access to basic sanitation services in 2012. LÄS MER

 2. 2. Impact of Stormwater reuse (Rainwater Harvesting) in areas with combined sewer network

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Roaa Hamid; [2019]
  Nyckelord :Rainwater harvesting; rooftop runoff; Combined Sewer Runoff- CSO; Toilet Flushing; Garden Irrigation;

  Sammanfattning : Due to the combined effect of intense rainfall events together with the expected impact of climate change, this will put pressure on the existing and future infrastructure for storm water management. One of the challenges related to this is the combined sewer system which is still operating in large areas of many cities worldwide. LÄS MER

 3. 3. Fault-Tolerant Cloud Services

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Kehan Mu; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Nowadays, due to the convenience of deployment, ease to scale up and cost savings, the application of cloud computing systems has spread throughout the factory, commercial and individual users. However, fault tolerance in cloud computing systems has always been an important topic due to the high failure rate caused by the sheer size of cloud computing systems. LÄS MER

 4. 4. Identifiering av okända avloppsströmmar - en studie i Perstorp industripark

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Jonatan Eliasson; [2019]
  Nyckelord :tillskottsvatten; inläckage; okända vattenströmmar; vattenförsörjningsteknik; avloppsteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Many water managers manage to reduce the amount of Infiltration/Inflow (I/I) that is added to the sewer system. The reason for this is to reduce the number of basement flooding and overflows. This is not the case in Perstorp industrial park. LÄS MER

 5. 5. Naturtoalett

  Kandidat-uppsats, KTH/Produkt- och tjänstedesign; KTH/Produkt- och tjänstedesign

  Författare :SIMON ALIN; FRIDA RYBO; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Gödsel och mänskligt urin har en liknande sammansättning av kväve, fosfor och kalium (NPK) men endast en liten del av toaletters urin tas tillvara på idag. Problemet när urin torkas är att kvävet frigörs vilket bildar ammoniak och börjar lukta. LÄS MER