Sökning: "overgrazing"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet overgrazing.

 1. 1. Spatial assessment of NDVI as an indicator of desertification in Ethiopia using remote sensing and GIS

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Gezahagn Negash Seboka; [2016]
  Nyckelord :NDVI and Rainfall; land degradation; climate change; desertification; NOAA AVHRR; land cover; GIS; Physical Geography and Ecosystem analysis; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Desertification is a serious environmental and socio-economic problem occurring at global, regional and local scale. According to Article 1(a) of the United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD), define the term “desertification” means “land degradation in arid, semi-arid and dry sub-humid (dry lands) areas resulting from various factors, including climatic variations and human activities”. LÄS MER

 2. 2. Implementation and validation of a design model for photovoltaic water pumping system (PVPS).

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för kemivetenskap (CHE)

  Författare :Maurizio Merlini; [2012]
  Nyckelord :Solar energy ; Photovoltaic cells ; Head losses ; Motor pump ; PVPS;

  Sammanfattning : Desertification is one of the main problems plaguing the Chinese countryside. The main cause is the heavy overgrazing of pastures and in this context the irrigation can be a solution to the problem. As regard the existent irrigations systems, pumps are driven manually or by diesel engines. LÄS MER

 3. 3. Land degradation in the Ovitoto region of Namibia : what are the local causes and consequences and how do we avoid them? : a minor field study on the relationship between land degradation and rural populations in the Ovitoto region in central Namibia

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Izabella Rosengren; [2011]
  Nyckelord :physical geography; land degradation; overgrazing; drought; naturgeografi; Namibia; markförstöring; överbetning; torka; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Half of Africa’s population - more than 300 million people - is threatened by land degradation. In general, land degradation is initiated when people intentionally or accidentally disturb the balance in a already fragile ecosystem. LÄS MER

 4. 4. Förutsättningar för återintroduktion av stora gräsätare i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Erland Lindblad; [2011]
  Nyckelord :Naturvård; biologisk mångfald; våtmarker; sumpskogar; naturbetesmarker; kraftledningsgator; stamnätet; hävd; bete; stora gräsätare; visent ; uroxe ; vildhäst ; vildren ; vitryggig hackspett ; mellanspett ; svart stork ; Bison bonasus; Bos primigenius; Equus ferus; Rangifer tarandus; Dendrocopos leucotos; Dendrocopos medius; Ciconia nigra;

  Sammanfattning : Biodiversity is under threat in Sweden and many species are on the brink of extinction. This is mainly due to the large-scale drainage projects during the 19th and 20th century and the increasingly intensive land use in agriculture and forestry. LÄS MER

 5. 5. Soil erosion in northern Lao PDR : an evaluation of the RUSLE erosion model : a minor field study

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Wilhelm Dubber; Mari Hedbom; [2008]
  Nyckelord :soil erosion; southeast Asia; RUSLE erosion model; northern Lao PDR; physical geography; geography; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Jorderosion är ett stort problem på många platser på jorden. Ökad befolkning och brist på jordbruksmark leder till försämrad produktion och tvingar bönderna att öppna upp skogar, överbeta betesmarker, övergödsla och odla på branta sluttningar. När vegetationstäcket sedan är undanröjt är marken mer utsatt för regn. LÄS MER