Sökning: "overlay"

Visar resultat 1 - 5 av 99 uppsatser innehållade ordet overlay.

 1. 1. Påverkas läshastigheten och valet av färgat overlay av ljusets färgtemperatur?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medicin och optometri (MEO)

  Författare :Elin Eliasson; [2018]
  Nyckelord :Färgtemperatur; Färgade overlays; Läshastighet; Rate of Reading Test;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att undersöka om ljusets färgtemperatur påverkar läshastigheten och valet av ett färgat overlay. Metod: I studien deltog 35 personer, 26 kvinnor och 9 män. Tre deltagare uteslöts då de inte klarade normalvärdena för de kliniska tester som genomfördes. LÄS MER

 2. 2. Morgondagens Nätverksadministratör

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Mattias Lööf; [2018]
  Nyckelord :SDN; SDA; API; REST; DNA-Center;

  Sammanfattning : Datornätverken håller på att förändras i grunden där det traditionella sättet med enheter som konfigureras en och en byts mot ett mer automatiserat sätt. Denna nya typ av nätverk benämns ofta ”Software Defined Network (SDN)” och använder sig av en centraliserad Controller som styr nätverket. LÄS MER

 3. 3. A dynamic method for rendering overlay on live video : With motion detection and masking using DirectX 11 and HLSL

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM)

  Författare :Andreas Möller; [2018]
  Nyckelord :overlay; rendering; DirectX11; motion maskin; motion detection; HLSL; pixel manipulation;

  Sammanfattning : The digitalization leads to that many physical solutions are replaced by digital once. Especially in the surveillance and security business have humans been replaced by cameras which are monitored from a remote location. LÄS MER

 4. 4. Assessment of freshwater ecosystem services : with a case study in river Arbogaån

  Master-uppsats, SLU/Dept. Of Aquatic Resources

  Författare :Emelie Möllersten; [2018]
  Nyckelord :ecosystem services; freshwater; climate change; flooding; assessment;

  Sammanfattning : Humans are dependent on a large variety of services that come from the eco-systems around us. Some of these ecosystem services are provided by rivers and lakes and include for example drinking water, water for irrigation and industry, flood control, climate regulation, and recreation. LÄS MER

 5. 5. The influence social problems have with violent crime and its impact on society: An investigation on the five boroughs of New York

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Kulturgeografi

  Författare :Sean McGrory; [2018]
  Nyckelord :violent crime; social problems; Geographical Information Systems; GIS;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to show how violent crime and social problems have an impact on society. This study particularly concentrates on the five boroughs of New York. The problems associated with the five boroughs of New York are violent crime and social problems. The violent crime for the study involves; felony assaults and robberies. LÄS MER