Sökning: "overreactions stock market"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden overreactions stock market.

 1. 1. Influencers kurspåverkan genom en social handelsplattform : En eventstudie på Shareville

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Oskar Vilhelm Isaksson; Fredrik Eriksson Olebratt; [2022]
  Nyckelord :Finance; Social trading platforms; Shareville; Abnormal return; Abnormal trading volume; Finansiering; Sociala handelsplattformar; Shareville; Abnormal avkastning; Abnormal handelsvolym;

  Sammanfattning : Sociala medier har blivit snabbt växande plattformar där människor kan diskutera, dela och inte minst erhålla information om aktuella ämnen. Framgången för sociala medier är ett tydligt tecken på människors växande intresse för åsiktsutbyte. LÄS MER

 2. 2. Market interpretation of reported currency effects on revenue in quarterly financial statements: reporting opaqueness, investor attention and market efficiency implications

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sebastian Hofstedt; Tobias Scheufele; [2021]
  Nyckelord :Currency effects on revenue; investor attention; market efficiency; portfolio strategies; alpha; Business and Economics;

  Sammanfattning : Seminar date: 2021-06-03 Course: BUSN79 - Degree Project in Accounting and Finance Authors: Tobias Scheufele and Sebastian Hofstedt Supervisor: Håkan Jankensgård Examiner: Marco Bianco Key words: currency effects on revenue, investor attention, market efficiency, portfolio strategies, alpha Purpose: investigate the relationship between reported currency growth on revenue and subsequent stock prices following quarterly reports. Design a portfolio strategy to exploiting potential corrections of initial overreactions by market participants. LÄS MER

 3. 3. Price Shocks and Investor Irrationality

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Fredrika Bruu; Emma Åkerstén; [2020]
  Nyckelord :Overreactions; Underreactions; Stock Market Reactions; Price Shocks; Contrarian Strategy;

  Sammanfattning : This paper replicates the research conducted by Benou and Richie (2003) on overreactions among investors to news or events causing large price changes to occur in the stock market. While the original study focuses solely on large price decreases among well-established firms listed in the S&P 100 index on the U.S. LÄS MER

 4. 4. Överreaktioner på Stockholmsbörsen?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Andreas Åberg; Henrik Peltomaa; [2019]
  Nyckelord :Overreaction; Fama-French three-factor model; Contrarian strategy; Stockholm Stock Exchange; Överreaktion; Fama-French trefaktormodell; contrarianstrategi; Stockholmsbörsen;

  Sammanfattning : I denna uppsats kommer vi att undersöka om det förekom överreaktioner på Stockholmsbörsen mellan åren 2002 och 2016. Överreaktioner undersöks genom att bilda vinnar- och förlorarportföljer baserat på tidigare månatliga avvikelseavkastningar. LÄS MER

 5. 5. Abnormal avkastning under olika konjunkturfaser på Stockholmsbörsen : En studie om överreaktioner vid stora kursförändringar

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Simon Granath; Gustav Krantz; [2017]
  Nyckelord :Abnormal return; Stockholm Stock Exchange; Abnormal avkastning; Stockholmsbörsen; kursförändringar;

  Sammanfattning : Mycket av forskningen inom den finansiella ekonomin bygger på den effektiva marknadshypotesen som antar att information är korrekt prissatt och att det enda sättet för investerare att systematiskt nå överavkastning är att exponera sig för mer risk. I och med detta blir det relevant att studera om det finns andra sätt för att uppnå detta. LÄS MER