Sökning: "overreactions"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet overreactions.

 1. 1. “Unking and Unpriest the Earth!” : Conspiracy Theory, the Illuminati and Revolutionary Freemasonry in the Writings of the abbé Barruel and Nicolas Bonneville

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Religionsvetenskap

  Författare :Linnea Björnegren; [2022]
  Nyckelord :Augustin Barruel; Nicolas Bonneville; Illuminati; Freemasonry; Jesuits; French Revolution; Conspiracy theory; conspiracism; secret societies;

  Sammanfattning : This thesis proposes an explanation for origin of conspiracy theories about the French Revolution. Despite being unfounded, the conspiracy theory blaming the Illuminati for the Revolution became widespread because it appeared to be supported by evidence. The primary source material consists of texts produced by two contemporaries. LÄS MER

 2. 2. Influencers kurspåverkan genom en social handelsplattform : En eventstudie på Shareville

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Oskar Vilhelm Isaksson; Fredrik Eriksson Olebratt; [2022]
  Nyckelord :Finance; Social trading platforms; Shareville; Abnormal return; Abnormal trading volume; Finansiering; Sociala handelsplattformar; Shareville; Abnormal avkastning; Abnormal handelsvolym;

  Sammanfattning : Sociala medier har blivit snabbt växande plattformar där människor kan diskutera, dela och inte minst erhålla information om aktuella ämnen. Framgången för sociala medier är ett tydligt tecken på människors växande intresse för åsiktsutbyte. LÄS MER

 3. 3. Market interpretation of reported currency effects on revenue in quarterly financial statements: reporting opaqueness, investor attention and market efficiency implications

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sebastian Hofstedt; Tobias Scheufele; [2021]
  Nyckelord :Currency effects on revenue; investor attention; market efficiency; portfolio strategies; alpha; Business and Economics;

  Sammanfattning : Seminar date: 2021-06-03 Course: BUSN79 - Degree Project in Accounting and Finance Authors: Tobias Scheufele and Sebastian Hofstedt Supervisor: Håkan Jankensgård Examiner: Marco Bianco Key words: currency effects on revenue, investor attention, market efficiency, portfolio strategies, alpha Purpose: investigate the relationship between reported currency growth on revenue and subsequent stock prices following quarterly reports. Design a portfolio strategy to exploiting potential corrections of initial overreactions by market participants. LÄS MER

 4. 4. Walser och Kafka: ett slags släktskap – Om familjelikheter mellan två författarskap

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Isak Adolfsson; [2020]
  Nyckelord :Robert Walser; Franz Kafka; Jakob von Gunten; The metamorphosis; family resemblances; Ludwig Wittgenstein; intertextuality;

  Sammanfattning : Instead of an intertextual approach, this bachelor thesis make use of Wittgenstein’s concept of family resemblance to examine the conceived relation between Robert Walser’s Jakob von Gunten and Franz Kafka’s The metamorphosis. The concept is also constituted of pointing out how the texts coincidently are not bound to each other. LÄS MER

 5. 5. Price Shocks and Investor Irrationality

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Fredrika Bruu; Emma Åkerstén; [2020]
  Nyckelord :Overreactions; Underreactions; Stock Market Reactions; Price Shocks; Contrarian Strategy;

  Sammanfattning : This paper replicates the research conducted by Benou and Richie (2003) on overreactions among investors to news or events causing large price changes to occur in the stock market. While the original study focuses solely on large price decreases among well-established firms listed in the S&P 100 index on the U.S. LÄS MER