Sökning: "ovidkommande tal"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden ovidkommande tal.

 1. 1. Talmaskerande ljudsystems inverkan på taluppfattbarheten i ett öppet kontorslandskap

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Samuel Fredriksson; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna rapport undersöks möjligheten att använda talmaskering till att förbättra talintegritet och akustisk arbetsmiljö i öppna kontorslandskap. En av de vanligaste orsakerna till störningar i ett öppet kontorslandskap är ovidkommande tal. LÄS MER

 2. 2. Det maskerande brusljudets påverkan på inlärningen av visuell information : om effekten av maskerande brusljud i öppna kontorslandskap

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Maria Ceder; Camilla Hellström; [2012]
  Nyckelord :masking noise; irrelevant speech; learning ability; open-plan offices; maskerande brusljud; ovidkommande tal; inlärning; öppna kontorslanskap;

  Sammanfattning : Denna experimentella studie undersökte om maskerande brusljud på ovidkommande tal påverkar inlärning av visuell information. Experimentet genomfördes i ett laboratorium med 32 försöksdeltagare. LÄS MER

 3. 3. Bakgrundsbrusets effekt på kognitiv prestation samt skapandet av falska minnen : Om bullrets inverkan i öppna kontorsmiljöer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Michaela Carlbaum; Mikaela Nordström; [2012]
  Nyckelord :False memories; cognitive learning; noise; Falska minnen; kognitiv inlärning; brus;

  Sammanfattning : This study aimed to explore how 31 collage students' cognitive performance and their ability to create false memories were affected by the exposure of an extraneous background noise. The studies main hypotheses were based on previous research on how extraneous noise affect the cognitive ability and the creation of false memories: 1) that an extraneous background noise increases the ability to create false memories, 2) that an extraneous background noise impairs the learning of cognitive information, 3) that an extraneous background noise contributes to an increased representation of fictional words, 4) that an extraneous background noise impedes the ability to understand speech . LÄS MER

 4. 4. Måla vitt, måla svart - en studie i Ciceros tal Pro Caelio och In Pisonem

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Latin

  Författare :Emmy Eklundh; [2008]
  Nyckelord :Latin literature; Latin; In Pisonem; Cicero; Pro Caelio; Latinsk litteratur; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Detta arbete behandlar hur Cicero i dessa tal arbetar för att utmåla de tilltalades karaktärer i ett juridiskt fall och ett politiskt fall. En förutsättning för mitt arbete är det faktum att Cicero väljer att starkt betona deras olika karaktärsdrag, som vid en första anblick kan tyckas ovidkommande. LÄS MER