Sökning: "owners"

Visar resultat 1 - 5 av 2976 uppsatser innehållade ordet owners.

 1. 1. Råvaruförsörjning av grot : försörjningskedjan vid Södra Skog

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Erik Leijonhufvud; [2022]
  Nyckelord :primära skogsbränslen; processkartläggning; processbaserad verksamhetsutveckling; skogsbränslen;

  Sammanfattning : Sverige håller på att utvecklas från ett samhälle beroende av fossilbaserade bränslen och produkter till en bioekonomi. Detta innebär att vi måste öka andelen förnyelsebar råvara för att kunna ställa om till en mer biobaserad ekonomi. LÄS MER

 2. 2. THE FIGHT AGAINST CORRUPTION? THE EFFECTIVENESS OF EFFORTS TO MITIGATE GRAND CORRUPTION IN THE HEALTHCARE AND MINING SECTORS IN TANZANIA

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Elikana Eliakimu Sadock; [2021-11-26]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The efforts to fight against corruption portrayed by international and domestic actors are crucial in addressing measures to alleviate corruption in the mining and healthcare sectors. Several experts in social science research argue that transparency, public awareness, and oversight are practical approaches to fighting corruption in the mining and healthcare sectors when they receive the needed support from a working legal system and strong political will. LÄS MER

 3. 3. From Product to Service – The Customer Value of Servitization - A study examining the potential customer value of servitization of the indoor climate

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Constance Ekström Skeppstedt; Clara-Beatha Björck; [2021-07-07]
  Nyckelord :Servitization; Product-Service Systems; Indoor Air Quality; Indoor Climate; HVAC-R Industry; Customer Value; Property Owners;

  Sammanfattning : In an environment that constantly changes and with increasing competition, firms struggle to staycompetitive. To be able to compete, firms have to differentiate. One way to do so is throughservitization. By offering customers services instead of products, firms can improve their offeringto customers by increased customization. LÄS MER

 4. 4. Impact of Business Owners’ Ethnicity and Gender on Financial Performance A classical analytical review and empirical study on how the demographics of company owners impact the results.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jakob Johansson; Sten Li; [2021-06-30]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Previous research has found that female- and minority-owned businesses generallyunderperform compared to male- and nonminority-owned businesseson a variety of measures, such as sales and profit. The situation is, however,rapidly changing while there is a lack of up-to-date research on the current situation. LÄS MER

 5. 5. Vilka faktorer påverkar framtagandet av kapitalstrukturen i svenska gasellföretag?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Andreas Brentman Yregård; Max Guron; [2021-06-30]
  Nyckelord :Capital structure; Trade-off theory; Modigliani Miller; Pecking order theory; Gasell-companies; Kapitalstruktur; Trade-off teoremet; Modigliani Miller; Pecking order teoremet; Gasell; Gasellföretag;

  Sammanfattning : Kapitalstrukturen är en viktig del av företagande som sätter prägel på hela verksamheten, inte minst i små växande företag. Syftet med denna studie är att bidra till en ökad förståelse kring vilka påverkningsfaktorer gasellföretag tar hänsyn till, och till vilken grad vedertagna teorier inom ämnet är relevanta, vid utformning av kapitalstruktur. LÄS MER