Sökning: "ownership concentration"

Visar resultat 1 - 5 av 80 uppsatser innehållade orden ownership concentration.

 1. 1. Value relevance of fair value estimates - The impact of ownership structures and increased disclosures

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Sebastian Engsevi; Oscar Robért; [2019-08-08]
  Nyckelord :Fair value hierarchy; value relevance; ownership structure; ownership concentration; institutional ownership; accounting disclosures;

  Sammanfattning : MSc in Accounting and Financial Management.... LÄS MER

 2. 2. The Impact of Ownership Concentration on M&A Stock Market Performance: A Study of Acquiring Swedish Public Companies

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Gustav Borg; Gustav Zimmerman; [2019-07-02]
  Nyckelord :Ownership concentration; dual-class shares; corporate governance; mergers and acquisitions; agency cost;

  Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER

 3. 3. Human Capital disclosure on LinkedIn : A study on ownership structure and human capital disclosure in Sweden and Norway

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Carl Azelius; David Johansson; [2019]
  Nyckelord :Human Capital disclosure; LinkedIn; Ownership structure; Agency theory; Legitimacy theory;

  Sammanfattning : Background: Human capital disclosure is a widely examined topic by scholars, previous studies has mainly focused on annual reports and companies webpages. However, during the last decade, social media has grown in importance and it represent a new way for companies to interact with stakeholders. LÄS MER

 4. 4. En komparativ studie om frivillig information i årsredovisningar i kontrollägda respektive ledningsstyrda bolag

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Natalie Holm; Sara Östberg; [2019]
  Nyckelord :Voluntary disclosure; annual report; financial report; information disclosure; ownership structure; owner concentration; controlled ownership; management ownership; Sweden; Principal-agency theory; signaling theory;

  Sammanfattning : Background/Discussion: Among investors, annual reports are used as a decision-making document to value a company. Many companies therefore use voluntary disclosure as a complement to statutory information in annual reports. Previous studies have examined what the underlying factors for voluntary disclosure are. LÄS MER

 5. 5. “The Numbers Game” : En studie om effekterna av revisionskommitténs sammansättning och arbetsprocess på resultatmanipulering i svenska börsbolag

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Navid Ahmadi; Sherdor Baratov; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Titel: “The Numbers Game” - En studie om effekterna av revisionskommitténs sammansättning och arbetsprocess på resultatmanipulering i svenska börsbolag   Bakgrund: Företagsledningens tendens till att ägna sig åt resultatmanipulering är ett välkänt problem som har diskuterats i litteraturen. En revisionskommitté är en av kontrollmekanismerna som inrättas för att bl. LÄS MER