Sökning: "ownership structure"

Visar resultat 1 - 5 av 336 uppsatser innehållade orden ownership structure.

 1. 1. Human Capital disclosure on LinkedIn : A study on ownership structure and human capital disclosure in Sweden and Norway

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Carl Azelius; David Johansson; [2019]
  Nyckelord :Human Capital disclosure; LinkedIn; Ownership structure; Agency theory; Legitimacy theory;

  Sammanfattning : Background: Human capital disclosure is a widely examined topic by scholars, previous studies has mainly focused on annual reports and companies webpages. However, during the last decade, social media has grown in importance and it represent a new way for companies to interact with stakeholders. LÄS MER

 2. 2. Ägarform styr investeringsprocessen - Om investeringsprocessen hos hyresrättsutvecklare

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Sofia Hederstierna; Johanna Sand; [2019]
  Nyckelord :Innovation; Investment process; Ownership type; Rental apartment;

  Sammanfattning : This thesis presents a comparative case study of the investment process for real estate developers constructing and managing rental apartments. The analysis of the process is conducted with respect to the developers' type of ownership. LÄS MER

 3. 3. Insiderägande, CSR och dess påverkan på skatteaggressivitet : En kvantitativ studie på 273 europeiska börsbolag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Mia Hollsten; Daniel Svensson; [2019]
  Nyckelord :CSR; tax aggressiveness; insider; ownership structure; ownership concentration; CSR; skatteaggressivitet; insider; ägarstruktur; ägarkoncentration;

  Sammanfattning : Syfte: CSR är idag ett väl använt och diskuterat begrepp. Även företagsskatt är ett omdiskuterat ämne där många av de metoder som företag använder sig av för att kraftigt minska skatten kan ifrågasättas. LÄS MER

 4. 4. Capital Structure Determinants in Large Real Estate Firms : A Panel Data Study of Post-Crisis Sweden (2009-2017)

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Mia Storlöpare; Lundgren Rudström Sara; [2019]
  Nyckelord :Capital Structure; Real Estate; Sweden; Pecking Order Theory; Trade-Off Theory;

  Sammanfattning : The real estate industry is one of the oldest sectors in the world, having existed almost as long as humans have roamed around the earth. Despite the social system in place, the ownership of land and buildings has always been a great source of prosperity to their owner. LÄS MER

 5. 5. Enterprise transition to Software-defined networking in a Wide Area Network : Best practices for a smooth transition to SD-WAN

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Ahmed Yassin; Fatih Yalcin; [2019]
  Nyckelord :SD-WAN; Amazon Web Services; MPLS; Firewall; best practices; SD-WAN; Amazon Web Services; MPLS; brandvägg; bästa praxis;

  Sammanfattning : Software defined wide area networks (SD-WAN) is a relatively new concept for enterprises to structure their networks throughout sites. This thesis was to find best practices for enterprises wanting to transition their current infrastructure to SD-WAN with multiple factors considered. LÄS MER