Sökning: "ownership structure"

Visar resultat 1 - 5 av 355 uppsatser innehållade orden ownership structure.

 1. 1. The true costs of internationally purchasing of energy storage systems in the Electromobility sector - A case study of Volvo Trucks battery supply chain

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Fadi Alrejal; Kristóf Rákosi; [2019-08-08]
  Nyckelord :Total cost of ownership; International purchasing; Global supply chain; Electromobility; Energy storage systems batteries ; “Make or buy” decisions;

  Sammanfattning : MSc in International Business and Trade.... LÄS MER

 2. 2. Value relevance of fair value estimates - The impact of ownership structures and increased disclosures

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Sebastian Engsevi; Oscar Robért; [2019-08-08]
  Nyckelord :Fair value hierarchy; value relevance; ownership structure; ownership concentration; institutional ownership; accounting disclosures;

  Sammanfattning : MSc in Accounting and Financial Management.... LÄS MER

 3. 3. Mätning av målprioritering, måluppfyllnad och kundtillfredsställelse : en jämförelse mellan svenska privata storskogsägare och ett förvaltningsbolag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Författare :Alexander Westberg; [2019]
  Nyckelord :Privatskogsbruk; Skogliga mål; skogsförvaltning; kundnytta; metodtriangulering; enkät; ANOVA;

  Sammanfattning : Trenden inom skogsbruket är att strukturen av skogsägare förändras. Undersökningar som är gjorda på utvecklingen av skogsmarknaden visar att skogsföretagen har varit långsamma att anpassa sitt tjänsteutbud till skogsägarnas förändrade behov och detta har skapat ett gap mellan skogsägarnas behov och skogsföretagens tjänsteutbud. LÄS MER

 4. 4. Investmentbolagens substansrabatt : Få mer än vad du betalar för

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Christian Nuay; John Wilsgaard Hansen; [2019]
  Nyckelord :Substansrabatter;

  Sammanfattning : Nav discount is a current topic in the financial world. The researchers in the American market have done a lot of research into the origin of nav, unfortunately the researchers are not united of what causes the discount. However, the researchers believe that the nav discount in the US market are affected by a numerous of variables. LÄS MER

 5. 5. Financial Distress and Governance Structure

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Joran Poortstra; Dawid Marton; [2019]
  Nyckelord :financial distress; corporate governance; Altman Z-score; Ohlson O-score; Zmijewski score; Business and Economics;

  Sammanfattning : Topics of financial distress and corporate governance structure have attracted many researchers before. However, no one combined the three distress models of Altman (1968), Ohlson (1980) and Zmijewski (1984) with corporate governance variables. LÄS MER