Sökning: "oxidation"

Visar resultat 1 - 5 av 419 uppsatser innehållade ordet oxidation.

 1. 1. Evaluation of the stability of immobilized lipases from Rhizomucor miehei and Rhizopus oryzae in high oleic sunflower oil

  Master-uppsats, Lunds universitet/Bioteknik (master); Lunds universitet/Bioteknik (CI)

  Författare :Jinxu Xu; [2021]
  Nyckelord :lipase; immobilization; oxidation; biotechnology; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Lipase is one of the most useful enzymes in food industry, which can catalyze the hydrolysis and the synthesis of esters. However, the high cost due to the poor operation stability of lipase hinders the wide use of it. LÄS MER

 2. 2. Considerations and Novel Technologies in Industrial Water Treatment - Treatment of challenging wastewater

  Master-uppsats, KTH/Kemiteknik

  Författare :Nils Toll; [2021]
  Nyckelord :Industrial water treatment; considerations; novel technologies; BOD; COD; organic waste; heavy metals; desalination; Industriell vattenrening; nyckelfaktorer; nya teknologier; organiskt avfall; tungmetaller; avsaltning;

  Sammanfattning : Industriell vattenrening är ett extremt viktigt område inom Miljöskyddsteknik då 60% av allt sötvatten inom Sverige används av industrier. Substanser som PFAS, aromatiska textilfärger, fenol och läkemedelsrester är extra utmanande då dessa kan vara gifta för biologisk rening. LÄS MER

 3. 3. Investigation into the Removal of the By-product NDMA (N-Nitrosodimethylamine) from Ozonation Process in Wastewater Treatment

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Zehao Li; [2021]
  Nyckelord :Water resources engineering; Ozonation; NDMA; Wastewater; pharmaceutical; Diclofenac; Ibuprofen; Naproxen; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In people’s modern life, daily usage of artificial compounds such as active pharmaceuticals ingredients (API) is usual. These compounds are likely to end up as micropollutants in the municipal wastewater. Municipal wastewater is the major source of pharmaceuticals in the aquatic environment. LÄS MER

 4. 4. Lifetime prediction of a polymeric propellant binder using the Arrhenius approach

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Tillämpad materialvetenskap

  Författare :Johannes Bohlin; [2021]
  Nyckelord :Polymer; Thermal-oxidative degradation; Lifetime prediction; Propellant; Arrhenius; Aging experiments; Diffusion-limited oxidation;

  Sammanfattning : The thermal-oxidative degradation of a crosslinked hydroxy-terminated polybutadiene (HTPB)/cycloaliphatic diisocyanate (H12MDI) based polymer, which is commonly used as a polymeric binder in propellants, is investigated at temperatures from 95°C to 125°C with the aim of estimating the lifetime of the material in storage conditions (20°C) using the Arrhenius approach. Furthermore, the effect of antioxidants and to a lesser extent plasticizer on the degradation process was also studied. LÄS MER

 5. 5. Biologisk avskiljning av järn och mangan vid dricksvattenproduktion : Reningskapacitet i pilotfilter med HUFO-diskar och kalcedonmassa

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för kemiteknik

  Författare :Alan Saleh; [2021]
  Nyckelord :Dricksvattenrening; pilotfilter; kalcedon; HUFO-disk; biologisk oxidation; järn och mangan i dricksvatten; mognadstid; råvattenkvalitet;

  Sammanfattning : Människan har påverkat klimatet på ett negativt sätt genom olika sorters aktiveter vilket lett till att en global uppvärmning är på gång. Temperaturen på jorden kommer därmed att förändras vilket i sin tur kommer leda till en förändring i vattnets kretslopp. LÄS MER