Sökning: "oxide reduction"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade orden oxide reduction.

 1. 1. Experimental study of the temperature profile in an iron ore pellet during reduction using hydrogen gas

  Master-uppsats, KTH/Materialvetenskap

  Författare :Julia Brännberg Fogelström; [2020]
  Nyckelord :Iron ore; Iron oxide; Hematite pellet; Hydrogen reduction; Reduction; Intraparticle temperature; Temperature effect; Temperature profile; Järnmalm; Järnoxid; Hematitpellet; Vätgasreduktion; Reduktion; Invändig temperatur; Temperatureffekt; Temperaturprofil;

  Sammanfattning : We are facing an important challenge, to reduce the greenhouse gas emissions to make sure that we limit global warming to 2 °C, preferably 1.5 °C. Drastic changes and developing new methods may be our only chance to keep global warming under 1.5 °C. LÄS MER

 2. 2. Hållbar boskapsproduktion : växthusgaser från nötkreatur och möjliga strategier för minskade utsläpp

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Julia Bonevik; [2019]
  Nyckelord :koldioxid; lustgas; metan; silvopastoral; ekologisk;

  Sammanfattning : Hållning av nötboskap genererar utsläpp av de tre växthusgaserna koldioxid, lustgas och metan. Alla tre har stor betydelse för klimatet på jorden då de bidrar till den pågående globala uppvärmningen. Utsläpp från dessa växthusgaser kan delas in de som kommer direkt ur korna samt indirekta utsläpp som genereras vid skötseln av dem. LÄS MER

 3. 3. Influence of Nucleation Techniques on the Degree of Supercooling and Duration of Crystallization for Sugar Alcohol as Phase Change Material : Investigation on erythritol-based additiveenhanced Composites

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Författare :JiaCheng Lin; HaoRan Teng; [2019]
  Nyckelord :Phase Change Material; Latent Thermal Energy Storage; Temperature-history; Sugar Alcohols; Supercooling; Duration of crystallization; Crystallization; Solidification; Fasändringsmaterial; Latent Termisk Energilagring; T-history; Sockeralkoholer; Underkylning; Varaktighet av kristallisering; Kristallisering; Stelning;

  Sammanfattning : Utilizing Phase Change Materials (PCM) for Latent Thermal Energy Storage (LTES) applications have previously been extensively researched as a measure to reduce greenhouse gas emissions from energy consumption. In order to make use of the waste heat from industrial processes for LTES purposes, a new demand emerged for PCMs capable of phase change in mid-temperature ranges of 100 °C - 200 °C. LÄS MER

 4. 4. Catalytic Ozonation with MnOx-CeOx/ γ-Al2O3 for Wastewater Treatment of Textile Effluent

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Wilma Bäckström Nilsson; [2019]
  Nyckelord :catalytic ozonation; MnOx-CeOx γ-Al2O3; textile effluent; wastewater; AOP;

  Sammanfattning : In China, the textile industry is important for the economy. However, the industry contributes to emissions of organic material and other pollutants. This affects the environment and the quality of life for people and animals. LÄS MER

 5. 5. Effekt av biokol i djupströbädd på emission av ammoniak och växthusgaser samt liggbeteende hos köttrasdjur

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Anna Jansson; [2019]
  Nyckelord :inhysning; klimat; koldioxid; köttproduktion; lustgas; metan; nötkreatur; renhet; utsläpp;

  Sammanfattning : Med ett allt mer fokus på klimatet är det viktigt att hitta nya sätt att minska ammoniakemiss-ion och utsläpp av växthusgaser till atmosfären. Biokol är en produkt som framförallt har använts som jordförbättrare på grund av dess positiva effekter på kolinlagringen i marken och potentiella skördeökningar. LÄS MER