Sökning: "oxygen barrier"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden oxygen barrier.

 1. 1. Biobaserade barriärmaterial : källor, materialegenskaper och användningsområden

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Lovisa Nilsson; [2018]
  Nyckelord :biobaserad plast; livsmedelsförpackning; barriäregenskaper; funktionella barriärer; polysackarider;

  Sammanfattning : Plast är ett begrepp som innefattar flertalet material och de används inom många områden. Konventionell plast baseras på fossila resurser vilket är en icke-förnyelsebar källa och problematik som lyfts fram med konventionell plast är kolavtrycket och det avfall som plastindustrin bidrar till. LÄS MER

 2. 2. Proteinbaserat material för livsmedelsförpackningar : med fokus på mjölkproteiner

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Gabriella Apelthun; [2018]
  Nyckelord :Protein; whey; casein; edible films; food packaging; material;

  Sammanfattning : Livsmedelsförpackningar är ett område som har stor utvecklingspotential eftersom både konsumtionen och produktionen av plast har ökat sedan 50-talet. Trots att vi vet att konventionella plastmaterial framställs av råmaterialet petroleum, en icke förnybar och uttömbar källa. Förpackningsindustrin står för den största andelen plast. LÄS MER

 3. 3. MFC for paper surface treatment

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Yselaure Boissard; [2017]
  Nyckelord :microfibrillated cellulose; MFC; cellulose nanofibers; CNF; paper; coating; barrier;

  Sammanfattning : In this study, microfibrillated cellulose (MFC) was applied in an aqueous suspension as a coating material on paper substrates. Two different coating techniques were used: rod coating and size press. LÄS MER

 4. 4. Enhancing colour development of photochromic prints on textile : Physical stabilisation during UV-radiation exposure

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Gabrielle Skelte; [2017]
  Nyckelord :Photochromism; photochromic; textile; inkjet; UV-radiation; curing; physical stabilisation; wax; whey powder; amylose; photo-oxidation; oxygen inhibition;

  Sammanfattning : Textile UV-radiation sensors has lately been introduced to the field of smart textiles. Inkjet printing has been used as means of application due to the effective and resource efficient process. LÄS MER

 5. 5. Metalization of Micro Fibrillated Cellulose (MFC) films

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik

  Författare :Yasser Kadhim; [2017]
  Nyckelord :Micro Fibrillated Cellulose MFC films; MFC Metalization; MFC packaging; PVD thin film coating;

  Sammanfattning : In this thesis, two MFC based films Carboxymethylated-Microfibrillated Cellulose (MFC) and Enzymatic-MFC were characterized and metalized in order to improve the barrier properties at high relative humidity. Several methods were used for the characterization process, which were Atomic Force Microscopy (AFM), Contact Angle (CA), Energy Dispersive Spectra (EDS), Light Microscopy (LM), Scanning Electron Microscopy (SEM), and Oxygen Transmission Rate (OTR). LÄS MER