Sökning: "oxygen uptake"

Visar resultat 1 - 5 av 60 uppsatser innehållade orden oxygen uptake.

 1. 1. Pyro

  Kandidat-uppsats, KTH/Produkt- och tjänstedesign; KTH/Produkt- och tjänstedesign

  Författare :LOVISA HAMMALRUND; EMBLA INGVALDSDÓTTIR; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med projektet är att vidareutveckla en konstruktion till Pyramidtestet, 5MPT, som är ett test för att mäta maximal syreupptagningsförmåga, VO2max. Den befintliga konstruktionen uppfyller ej de krav som ställs på mobilitet, stabilitet, säkerhet och användarvänlighet för att 5MPT skall kunna nå sin potential att bli nya standardtestet för att mäta VO2max. LÄS MER

 2. 2. Photosynthesis response to temperatures – A study of fertilized and unfertilized Picea abies : Fotosyntes i respons till temperatur – En studie av gödslad och ogödslad Picea abies

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Anna Schyman; [2018]
  Nyckelord :photosynthesis; CO2; nitrogen; Picea abies; Rubisco;

  Sammanfattning : The effect climate change has on forest trees is a large scaled topic. It is to believe that one of the largest threat to the environment today is global warming (IPPC, 2007). The use of fossil fuels seems to be the big threat with its greenhouse gas (GHG) emission and therefore forest is of interest. Forest contributes in several ways. LÄS MER

 3. 3. Markpackning och rötter som en möjlig strukturförbättrare

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Soil and Environment

  Författare :Elizabeth Lövstaf; [2018]
  Nyckelord :markpackning; rötter; markstruktur;

  Sammanfattning : Markstrukturen är av avgörande betydelse för en grödas tillväxt och funktion. I marken sker upptaget av vatten- och näring för rötterna och en god miljö är en viktig faktor för att en växt ska utvecklas väl. Dagens jordbruk med tyngre och ökad användning av maskiner innebär större påfrestningar på marken. LÄS MER

 4. 4. The effects of fatigue during deep metro evacuations and its implications on evacuation modelling tools

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Alejandra Velasco; [2018]
  Nyckelord :stair-ascent evacuation; stair evacuation modelling; stairs; physiology; fire safety engineering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The thesis purpose is to determine how people’s evacuation performance is affected by carrying weight while performing a stair-climbing motion. The fire safety engineering and physiology fields are merged to increase the knowledge regarding ascending evacuation. LÄS MER

 5. 5. VO2peak/THV-ratio differ between heart failure patients with preserved ejection fraction and healthy controls

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Calle Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Heart failure; Magnetic Resonance Imaging; Cardiovascular Magnetic Resonance Imaging; Preserved Ejection Fraction; Total Heart Volume; Peak Oxygen Uptake; VO2peak THV ratio; Hjärtsvikt; magnetresonanstomografi; kardiovaskulär magnetresonanstomografi; bevarad ejektionsfraktion; total hjärtvolym; maximalt syreupptag; VO2peak THV -index;

  Sammanfattning : Heart failure is a term for a group of complex symtoms characterized by reduced heart function. One of these syndromes, referred to as heart failure with preserved ejection fraction (HFpEF), has increased in prevalence compared to other types of heart failures during the recent years. LÄS MER