Sökning: "oxytocin"

Visar resultat 1 - 5 av 89 uppsatser innehållade ordet oxytocin.

 1. 1. Naturligt eller syntetiskt oxytocin - det är frågan : Barnmorskors uppfattningar om oxytocin i förlossningssalen

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Kristina Sundell; Sanna Engberg; [2022]
  Nyckelord :Oxytocin; värksvaghet; barnmorska; närvaro; organisation; attityd; tematisk analys;

  Sammanfattning : Bakgrund: Oxytocin är ett naturligt hormon under förlossning som påverkar uterus att kontrahera sig och det främjas av lugn och ro och trygghet. Det kan även administreras i syntetisk form t ex när värksvaghet föreligger, men World Health Organisation (WHO) anser att det används i alltför stor utsträckning. LÄS MER

 2. 2. "Min stora uppgift är att stötta kvinnan så att hon känner sig trygg"

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Hanna Wallin; Anna Schön; [2022]
  Nyckelord :Barnmorska; trygghet; spontant värkarbete; oxytocin; medikaliserad förlossningsvård; kvalitativ metod; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: År 2020 fick 56,8 procent av landets förstföderskor med spontan förlossningsstart värkstimulering med syntetiskt oxytocin. Det tillhör barnmorskans kompetens att självständigt handlägga den normala förlossningen och att få stöd av en barnmorska under sin förlossning hjälper den födande kvinnan att tolka sin egen kropp, främjar hennes inneboende resurser och får henne att känna sig stärkt i sin egen förmåga under förlossningsförloppet. LÄS MER

 3. 3. "Det är inte min födsel, det är hennes!" barnmorskors upplevelser av att bistå planerade hemförlossningar : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Lina Grandin; Patricia Mattsson; [2022]
  Nyckelord :Planned home birth; Midwife; Experience; Birth process; Environment; Planerad hemförlossning; Barnmorska; Upplevelse; Förlossningsprocess; Miljö;

  Sammanfattning : Den normala förlossningen är barnmorskans ansvarsområde. Frisättning av oxytocin är en förutsättning för ett normalt förlossningsförlopp och vårdmiljön har betydelse för detta. Utfallen av hemförlossningar är goda, vid lågriskgraviditet har det inte framkommit några ökade risker vare sig för kvinnor eller barn. LÄS MER

 4. 4. Kvinnors självrapporterade erfarenheter av att föda med hjälp av hypnobirthing : en netnografisk studie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Molly Caroli; Saralinn Wallin; [2022]
  Nyckelord :Hypnobirthing; Relaxation; Oxytocin; Childbirth; Experiences; Hypnobirthing; Avslappning; Oxytocin; Förlossning; Erfarenheter;

  Sammanfattning : Att föda barn är för var kvinna en unik händelse och upplevelsen kan påverka henne lång tid därefter. Förlossningsupplevelsen påverkas av flertalet faktorer såsom kvinnans inställning, smärtupplevelse, förväntningar, känsla av delaktighet, önskemål samt stöd. LÄS MER

 5. 5. Beröringens betydelse för patientens omvårdnad : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Moa Malmberg; Julia Braunerhjelm; [2022]
  Nyckelord :Communication; experience; massage; nursing; touch; Beröring; kommunikation; massage; omvårdnad; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Beröring används i olika former inom vården och används för olika ändamål. Oxytocin hormonet frisläpps vid beröring och ger en känsla av lugn och ro. Det har visat sig att beröring är livsviktigt för människan och fysisk beröring från tidig ålder ger positiva effekter som kan vara livet ut. LÄS MER