Sökning: "oxytocin"

Visar resultat 1 - 5 av 70 uppsatser innehållade ordet oxytocin.

 1. 1. En studie om läshundars inverkan på elevers läsmotivation

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Joanna Andersson; [2019-03-06]
  Nyckelord :Läshund; läsutveckling; oxytocin; motivation; djurassisterad pedagogik;

  Sammanfattning : Alla elever utvecklar inte läsförmågan trots de dagliga lässtunderna i skolan. Olika orsaker kanligga bakom lässvårigheter och bristfällig motivation kan vara orsaken. Läshunden har kommit in som ett komplement till skolverksamheten för att öka motivationen hos lässvaga elever. LÄS MER

 2. 2. Partners erfarenheter av förlossningsrummets utformning och design – En kvalitativ studie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Rimsell Rebecca; Andrea Sandberg; [2019]
  Nyckelord :förlossningsrummet; utformning; design; partner; stöd; barnmorska;

  Sammanfattning : Förlossning på sjukhus är ur ett historiskt perspektiv ett nytt fenomen, där partnerns medverkan vid förlossning endast har pågått de senaste 40-50 åren. En säker, trygg och välkomnande förlossningsmiljö ökar kvinnans utsöndring av oxytocin som har en viktig roll under förlossningsarbetet. LÄS MER

 3. 3. Oxytocins påverkan på relationella upplevelser under sensorisk deprivation : och hur dessa modereras av anknytning.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen; Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Christina Bell; Anna Vigström; [2019]
  Nyckelord :oxytocin; sensorisk deprivation; anknytning; romantisk anknytning;

  Sammanfattning : Med en kombinerad kvalitativ och kvantitativ ansats genomfördes denna experimentella studie för att undersöka om och i så fall hur intranasalt oxytocin påverkar relationella upplevelser under sensorisk deprivation samt om anknytning är en modererande variabel. Resultaten (N=114) visade att intranasalt oxytocin inte påverkade antal eller förekomst av relationella upplevelser i sensorisk deprivation, jämfört med placebo. LÄS MER

 4. 4. Socio-Affective Moral Enhancement : A Cognitive Neuroscientific Perspective

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Daniel Sadeghi-Tari; [2019]
  Nyckelord :moral enhancement; moral neuroenhancement; moral cognitive neuroscience; oxytocin; MDMA; compassion meditation; socio-affective;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. The Sense of Touch : Physiology and Neural Correlates of Affective Touch and its Role in Subjective Wellbeing

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Beatrice Svensson; [2019]
  Nyckelord :Somatosensory system; affective touch; discriminative touch; C-tactile afferents; subjective wellbeing; positive affect; social relations;

  Sammanfattning : The somatosensory system concerns the sense of touch. It is sectioned into various kinds of touch, such as the proprioceptive sense, providing information of sense of self and position of limbs, and the cutaneous sense, informing of the modalities of touching or being touched. LÄS MER