Sökning: "oyster"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade ordet oyster.

 1. 1. Green Room : A climate controlling grow-box for growing mushrooms and greens.

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Bill Skullman; Gabriella Herlin; [2023]
  Nyckelord :Mechatronics; Aeroponic farming; Mushroom farming; Photosynthesizing plants - Greens; Ultrasonic atomizer; Mekatronik; Aeroponisk odling; Svampodling; Fotosyntetiserande växter; Ultraljudsluftfuktare;

  Sammanfattning : This report covers a project on a partially automated aeroponic and fungi growing system. The purpose is to evaluate if an enclosed space system can be automated to produce healthy crops of greens and fungi, and investigate how well the system can switch between these two growth modes. LÄS MER

 2. 2. Development of a simplified and cost effective norovirus capsid typing method using next generation sequencing

  Magister-uppsats,

  Författare :Ronnie Eriksson; [2023]
  Nyckelord :PCR; Foodborne virus; Food safety; Illumina; NGS;

  Sammanfattning : Human noroviruses are a major cause of acute gastroenteritis worldwide and can betransmitted through consumption of contaminated raw food. Shellfish like oysters can becontaminated by human sewage during production and accumulate multiple Norovirus strainsin low concentrations. LÄS MER

 3. 3. Användning av biokol vid odling av ostronskivling

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Lilja Bergquist; [2023]
  Nyckelord :ostronskivling; biokol; Pleurotus ostreatus; svampodlingssubstrat;

  Sammanfattning : För att säkra vår matproduktion i framtiden står vi inför utmaningar och ett behov av att skapa mer cirkulära system. Det här arbetet inkluderar biokol och svampodling, två branscher på framkant för att skapa mer cirkularitet, gynna matproduktionen och erbjuda alternativa näringskällor. LÄS MER

 4. 4. Mushroom cultivation in Temperate Agroforestry : potential Agroforestry practices, growing methods, and native edible saprophytes to Sweden

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Robert Kalenius; [2022]
  Nyckelord :Circular systems; macrofungi; edible fruitbodies; outdoor mushroom production; waste management; by-product substrates; sustainable agriculture; sustainable forestry;

  Sammanfattning : Traditions of outdoor cultivation of edible fungi in woodland conditions have been practiced in North-East Asia for centuries. This outdoor mushroom production method was exported to North America almost 40 years ago and provides an additional income for small-scale forest farmers, the agroforestry practice closest to woodland conditions. LÄS MER

 5. 5. Life Cycle Assessment of Urban Underground Oyster Mushroom Farming

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Emile Lemaitre; [2022]
  Nyckelord :Life cycle assessment LCA ; Urban mushroom farming; Oyster mushrooms; Urban agriculture; Livscykelanalys LCA ; Urban svampodling; Ostronskivling; Stadsodling;

  Sammanfattning : Global food production has been recognized as the single largest driver of environmental degradation and transgression of planetary boundaries. Providing healthy food sustainably to a growing, mostly urban population will require radical changes to the food system. LÄS MER