Sökning: "på begäran"

Visar resultat 1 - 5 av 235 uppsatser innehållade orden på begäran.

 1. 1. Påtaglig risk för rättsosäkerhet? Rättssäkerhet och barnets bästa vid begäran om upphörande av vård av barn som vårdas med stöd av 2 § LVU

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anahita Bayat; [2021-02-03]
  Nyckelord :LVU; Tvångsvård; Rättssäkerhet;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om upphörande av tvångsvård för barn och unga som tvångsvårdas med stöd av 2 § LVU, med fokus på de fall där omsorgsbrister är den huvudsakliga grunden för tvångsvården. Uppsatsen belyser hur barnets bästa och rättssäkerheten bedöms i förhållande till upphörande av tvångsvård av barn. LÄS MER

 2. 2. Implementation av centraliserad Multihop Routing med High Level Architecture : En empirisk undersökning av kontextspecifika heuristiker för effektiv grafsökning

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Lukas Pohlman; [2021]
  Nyckelord :Distributed simulations; High Level Architecture; Routing algorithms; Graphsearch; Distribuerade simuleringar; High Level Architecture; Routingalgoritmer; Grafsökning;

  Sammanfattning : I detta arbete har en trådad simulator tagits fram enligt standarden High Level Architecture (HLA). Simulatorn är kapabel att avgöra den kortaste vägen från alla noder till alla andra noder i ett radionätverk med 200 noder på i genomsnitt 263 millisekunder. LÄS MER

 3. 3. Tanken är att vi ska få ner luft i patienten, och det är snabbt. : En kvalitativ intervjustudie kring sjuksköterskan i ambulansens upplevelse av luftvägshantering och stöd.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Björn Gagner; Tim Zander; [2021]
  Nyckelord :Airway management; ambulance nurse; anesthesia nurse; EMS; nurse; prehospital; qualitative interview study; support; team spirit.; Ambulanssjuksköterska; anestesisjuksköterska; kvalitativ intervjustudie; luftvägshantering; prehospital; sjuksköterska; stöd; teamkänsla.;

  Sammanfattning : Introduktion: Adekvat andning är grundläggande för liv. Att kunna utföra luftvägshantering är därför en kunskap sjuksköterskan måste besitta. I regionen där studien genomförts kan anestesisjuksköterskeresurs medfölja ambulans vid larm om andnings- eller luftvägsproblematik. LÄS MER

 4. 4. “Är det verkligen i allmänhetens intresse att vi ska lämna ut det på det här viset?” : En undersökning av relationen mellan lokaljournalister och kommuner under coronapandemin

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Nora Fazel; Jakob Amnér; [2020]
  Nyckelord :Krisjournalistik; offentlighetsprincipen; allmänna handlingar; covid-19;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka om och i så fall hur relationen mellan kommuner och medier har förändrats under coronapandemin. Uppsatsens frågeställningar behandlar kommunikatörers och journalisters syn på mediernas bevakning av pandemin, kommuners hantering av begäran från journalister att ta del av allmänna handlingar samt hur händelserna har påverkat journalistiken. LÄS MER

 5. 5. Web-based prototype for protecting controllers from existing cyber-attacks in an industrial control system

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Pa Sanyang; [2020]
  Nyckelord :ICS; SCADA; Modbus; Honeypot; Conpot; Cyber attacks; MITM; DoS; Flooding; Reverse proxy server; AWS; ICS; SCADA; Modbus; Honeypot; Conpot; Cyber attacks; MITM; DoS; Flooding; Reverse proxy server; AWS;

  Sammanfattning : Industrial control system or ICS is a critical part of the infrastructure in society. An example of ICS is the rail networks or energy plants like the nuclear plant. SCADA is an ICS system following a hierarchical structure. Due to the fact that a control system can be very large, monitoring remote through networks is an effective way to do so. LÄS MER