Sökning: "påbyggnation"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet påbyggnation.

 1. 1. Relationen mellan designkvalitet och designintention : En tillämpning av design quality evaluation (DQE) i påbyggnadsprojekt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

  Författare :Emanuel Johansson; [2021]
  Nyckelord :Architecture; design intention; design quality; design quality evaluation DQE ; vertical extensions of buildings; Arkitektur; designintention; designkvalitet; design quality evaluation DQE ; påbyggnation;

  Sammanfattning : Påbyggnation är en typ av hållbar stadsutveckling som blir allt vanligare i Sverige. Ett av de gemensamma målen vid påbyggnation, likt andra byggprojekt, är att uppnå en viss förbestämd kvalitet. Designkvalitet kan ses som en del av kvalitetsmålet. LÄS MER

 2. 2. Geotechnical reinforcement work for foundation of extending an existing residential building

  Master-uppsats, KTH/Jord- och bergmekanik; KTH/Jord- och bergmekanik

  Författare :Malin Karlbom; Lovisa Hallman; [2020]
  Nyckelord :Geotechnical reinforcement work of foundation; drilled piles; steel piles; superstructure; extension of wood; Grundförstärkning; borrade pålar; stålpålar; våningspåbyggnad; påbyggnation av trä;

  Sammanfattning : The last hundreds of years there has been a land elevation that causes an increased distance between the groundwater level and the buildings founded on wooden piles. When wooden piles are exposed to air, rot fungus occurs which causes the pile to lose its bearing capacity. LÄS MER

 3. 3. Påbyggnation för balans mellan bevarandeoch förtätning : En studie av kommuner och byggnadsantikvariers inflytande på gestaltning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Sebastian Rylander; [2020]
  Nyckelord :Påbyggnad; Vertikalförtätning; Gestaltningsinflytande; Kulturmiljövård; Anpassning;

  Sammanfattning : Många av Sveriges städer växer både till ytan och invånarantal. På grund av denna tillväxt utvecklas många av dessa städer utåt och tar mycket jungfru- och lantbruksmark i anspråk för att möjliggöra utvecklingen av nya bostadskvarter. LÄS MER

 4. 4. Chassi- och hjälpramsinfästningar : utredning och analys av flexibla fästen på lastbil

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Maskinkonstruktion

  Författare :Johan Malmrud; [2020]
  Nyckelord :flexible brackets; brackets; subframe; flexibla fästen; chassi; hjälpram; infästningar; hjälpramsinfästningar; chassiramsinfästningar; lastbil; Johan Malmrud; spänningsbild; maskinteknik; byrålådseffekt; byrålådseffekten;

  Sammanfattning : Lastbilar som har en påbyggnation, såsom en tippbil, sopbil eller lastbil med kran, behöver ha en hjälpram fastsatt på sin chassiram för att kunna säkerställa lastbilens form och funktion. Dessa chassiramar och hjälpramar sätts ihop med olika typer av fästen. LÄS MER

 5. 5. Vertikal förtätning med tredimensionellfastighetsbildning : En undersökning av förutsättningarna

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Julia Bivrin; Frida Carlsson; [2019]
  Nyckelord :Three-dimensional property formation; vertical densification; densification; Tredimensionell fastighetsbildning; vertikal förtätning; påbyggnation; förtätning;

  Sammanfattning : Invånarantalet i Sverige ökar och bristen på bostäder likaså. Mark att bebygga minskar och förtätning är något som det pratas mycket om. Tredimensionell fastighetsbildning infördes år 2004 och ett motiv till det var för att underlätta vid på- och nybyggnation på befintliga byggnader. LÄS MER