Sökning: "påföljd för mord"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden påföljd för mord.

 1. 1. Lek inte med rätten! - En studie av lekmannadomare i Sverige, Japan och Tyskland

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Kai Henrysson; [2019]
  Nyckelord :komparativ rätt; straffprocessrätt; Japan; Tyskland; lekmannadomare; nämndemän; schöffen; saiban-in; comparative law; criminal procedure; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Lay judges is an old phenomenon in many parts of the world. There is a long history of people without a legal education that have been participating in court as judges in Europe. In Sweden, such judges are called nämndemän and they work together with legally trained judges in the low and high courts of Sweden. LÄS MER

 2. 2. Det straffar sig - Fast mindre om mamma dödar dig. - En kritisk analys av barnadråpsbrottet.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sandra Wilderoth; [2017]
  Nyckelord :rättshistoria; rättssociologi; straffrätt; barnadråp; barnamord; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Om en moder uppsåtligen dödar sitt barn vid födseln eller under vissa förutsättningar efteråt, döms hon för brottet barnadråp. Det innebär att hennes gärning får ett lägre straff än vad som annars blivit fallet vid uppsåtligt dödande. LÄS MER

 3. 3. Påföljden för mord - standardfall och normalstraff

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Stefan Olafsson; [2016]
  Nyckelord :Straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Straffvärdet intar en central position inom det svenska straffsystemet. Det abstrakta värdet, eller straffskalan, ger en utgångspunkt för beräkningen av straffvärde. LÄS MER

 4. 4. Normalstraffet för mord - En konstitutionell analys avseende Högsta domstolens befogenheter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Emelie Mik; [2016]
  Nyckelord :Rättsvetenskap; statsrätt; mord; påföljd; folksuveränitetsprincipen; legalitetsprincipen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The paper examines if the Supreme Court, by not following the legislator´s intentions regarding what the normal penalty for murder should be, has exceeded its powers under the Instrument of Government. Normal penalty refers to the penalty that the courts proceed from when deciding the penal value. LÄS MER

 5. 5. Påföljden för mord - 2014 års lagändring ur ett rättssäkerhetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :William Ellström; [2016]
  Nyckelord :Straffrätt; straffteori; mord; påföljd; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Until 2009 the punishment for murder was ten years or life imprisonment. In 2009 there was an amendment of the law, which expanded the area where the court could convict someone to a fixed sentence; ten years as the lowest and eighteen years a maximum. In NJA 2013 p. LÄS MER