Sökning: "påföljd"

Visar resultat 1 - 5 av 228 uppsatser innehållade ordet påföljd.

 1. 1. Med hänsyn till ungdomens hela livssituation - eller? : En kvalitativ analys av unga lagöverträdares domar från Uppsala tingsrätt år 2017

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR; Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Magdalena Revin; Sofie Skoglund; [2019]
  Nyckelord :unga lagöverträdare; domar; brottspåföljd;

  Sammanfattning : Tanken med de påföljder som ungdomar kan dömas till är att de ska motverka fortsatt brottslighet. I svensk lagstiftning återfinns lagrum om särskild bedömning av unga lagöverträdare och särskilda påföljder såsom ungdomstjänst och ungdoms­vård. LÄS MER

 2. 2. Medborgardialog i fysisk planering : - En studie av hinder och möjligheter i en mindre kommun

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Irfan Kozica; [2019]
  Nyckelord :Citizen dialogue; Communicative planning; Rational planning; Physical planning; Medborgardialog; Kommunikativ planering; Rationell planering; Fysisk planering;

  Sammanfattning : Citizen dialogue has recently become a central development area for municipalities and county councils. Despite changes in the Planning and Building Act and a clear assumption in policy processes to achieve ecological, economic and social sustainability, the citizen dialogue has not been able to fulfill its purpose. LÄS MER

 3. 3. JAG HÖR INTE HEMMA BLAND VANLIGA “SVENSSONS”

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Veronica Belokozovska; Emina Begic; [2019]
  Nyckelord :frivården; krami; kriminell livsstil; stigmatisering; återintegrering; belastningsregister;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att undersöka professionellas syn på hur återintegreringen ser ut för personer som utfört kriminella handlingar och som påföljd av dessa handlingar har suttit i fängelse. För att ta reda på denna huvudfråga har det analyserats och problematiserats vilka möjligheter respektive hinder personer som utfört kriminella handlingar kan bemöta när de ska bli en del av samhället på nytt. LÄS MER

 4. 4. Planprocessen utifrån ett gentrifieringsperspektiv : En studie med gentrifiering i fokus för fyra stadsdelar i Göteborg

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik

  Författare :Jennie Andersson; Ida Collby; [2019]
  Nyckelord :Gentrification; urban transformation; planning process; detalied planning; Sustainable development; new construction development; social sustanability; Gentrifiering; stadsförvandling; planprocess; detaljplan; hållbar utveckling; Nybyggnadsgentrifiering; social hållbarhet;

  Sammanfattning : Gentrifiering är ett begrepp för den förändringsprocess som uppstår i en stadsdel där människor med hög ekonomisk status flyttar in ett område, som tidigare dominerats av människor med lägre socioekonomisk status. Processen sker vanligtvis stegvis och påverkar bland annat det ekonomiska, sociala, fysiska och kulturella intrycket i stadsdelen. LÄS MER

 5. 5. Barn under 15 år som misstänks för brott - En undersökning av institutet bevistalan och oskyldighetspresumtionen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Joel Myrenius; [2019]
  Nyckelord :Processrätt; Bevistalan; Oskyldighetspresumtionen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Ett barn under 15 år som begår brott kan inte dömas till någon påföljd. Trots det kan en domstol i vissa fall pröva om ett barn under 15 år har begått ett brott genom en s.k. bevistalan. LÄS MER