Sökning: "påhittad religion"

Hittade 1 uppsats innehållade orden påhittad religion.

  1. 1. Gymnasieelever om Gud och ondska

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

    Författare :Joanna Jackelén; [2007]
    Nyckelord :ondska; gud; gymnasieelever; religionsdidaktik; religionsundervisning; teodicéproblem;

    Sammanfattning : Enligt Sven G. Hartman har varje människa en personlig livsåskådning som bygger på uppfattningar om tillvarons egenskaper (ontologi), uppfattningar om hurdan människan är (antropologi), uppfattningar om samhället (politik) och uppfattningar om en eller flera makter/gudar (teologi). LÄS MER