Sökning: "påklädning förskola"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden påklädning förskola.

 1. 1. ”Vi pratar sällan teorier, vi pratar alltid om förmågor” : Hur förskollärare resonerar kring viktiga matematiska förmågor.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Nadja Sernelid; Tove Svensson; [2020]
  Nyckelord :förskola; förskollärare; matematik; matematiska förmågor; matematikundervisning; bishops sex fundamentala aktiviteter;

  Sammanfattning : Inledning I förskolan är matematik ett ständigt återkommande ämnesområde då matematiken finns överallt runt omkring oss, både medvetet och omedvetet. För att barn ska bli matematiska och utveckla diverse matematiska förmågor är det av stor betydelse att matematikundervisningen i förskolan är utformad för att gynna barns matematikutveckling. LÄS MER

 2. 2. Att utveckla barns språk och kommunikation : Pedagogens roll i barns språkutveckling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Isabelle Dragija; Engela Maliqaj; [2020]
  Nyckelord :språk; språkutveckling; kommunikation; förskola;

  Sammanfattning : Inledning Språket är en naturlig del av livet och redan i tidig ålder uttrycker sig språket på olika sätt. Det är då viktigt att pedagogerna skapar förutsättningar för att barn ska få en fortsatt utveckling i språket. I Läroplan för förskolan 18 (Lpfö 18, s. LÄS MER

 3. 3. Allt ihop räknas : En kvalitativ observationsstudie om hur barns självständighet uppstår vid påklädning av ytterkläder i förskolans hall

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Jessica Samsioe; Anna Mattson; [2019]
  Nyckelord :Förskola; förskoledidaktik; agentisk realism; performativa agenter; intra-aktion; materiellt-diskursivt; kunskapsapparat; självständighet; förskolans hall; tid; miljö; förskolediskurser;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att genom kvalitativa observationer och intra-aktiv analys undersöka hur barnssjälvständighet uppstår vid påklädning av ytterkläder i förskolans hall. Förskolans hall går att förståsom ett pedagogiskt rum där barn förväntas klä på sig. Där inredningen är väggfast och statisk i sinutformning. LÄS MER

 4. 4. Allt ihop räknas : En kvalitativ observationsstudie om hur barns självständighet uppstår vid påklädning av ytterkläder i förskolans hall

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Jessica Samsioe; Anna Mattson; [2019]
  Nyckelord :Förskola; förskoledidaktik; agentisk realism; performativa agenter; intra-aktion; materiellt-diskursivt; kunskapsapparat; självständighet; förskolans hall; tid; miljö; förskolediskurser;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att genom kvalitativa observationer och intra-aktiv analys undersöka hur barns självständighet uppstår vid påklädning av ytterkläder i förskolans hall. Förskolans hall går att förstå som ett pedagogiskt rum där barn förväntas klä på sig. Där inredningen är väggfast och statisk i sin utformning. LÄS MER

 5. 5. Uttalade och outtalade ansvar för kvinnliga och manliga pedagoger i förskolan : En kvalitativ studie om hur arbetsuppgifter fördelas mellan pedagoger i förskolans vardagliga praktiker

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Ricardo Goncalves de Sousa; [2018]
  Nyckelord :Ansvar; arbetsfördelning; manliga pedagoger; kvinnliga pedagoger; förskola;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur ansvar- och arbetsfördelning mellan kvinnliga och manliga pedagoger förstås i förskolans vardagliga praktiker utifrån ett genusperspektiv. Studien har utgångspunkt i frågeställningar som handlar om hur ansvar- och arbetsfördelning sker i det vardagliga arbetet i förskolan. LÄS MER