Sökning: "påklädning"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade ordet påklädning.

 1. 1. Påklädning av offentliga skulpturer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Marie Engelbrekt; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Innehåll/Content: The study concerns the phenomena of human interaction by using temporary object on public sculptures. The purpose was to examine whether the perception of the sculpture changes. I used semiotics, hermeneutic and perception psychology for my analysis. LÄS MER

 2. 2. Utomhusmatematikens möjligheter och begränsningar : Lärares perspektiv på matematikundervisning utomhus.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap

  Författare :Josefin Jonsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta arbetes syfte är att förstå lärares upplevelser av utomhusmatematik. Studien baseras på kvalitativa intervjuer med 6 lärare verksamma inom årskurs f-3 med ansvar för matematikundervisning. Insamlad data har analyserats tematiskt med den didaktiska triangeln och ramfaktorer som analysverktyg. LÄS MER

 3. 3. Finns det lärnade & gemenskap i en rutinsituation som påklädning? : En studie om hur förskollärare resonerar om läroplansmålen i praktiken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Moa Lahtinen; Ella Carlsson; [2020]
  Nyckelord :Hallsituation; rutinsituation; påklädning; lärande; gemenskap; pedagogiska strategier; språkanvändning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. ”Vi pratar sällan teorier, vi pratar alltid om förmågor” : Hur förskollärare resonerar kring viktiga matematiska förmågor.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Nadja Sernelid; Tove Svensson; [2020]
  Nyckelord :förskola; förskollärare; matematik; matematiska förmågor; matematikundervisning; bishops sex fundamentala aktiviteter;

  Sammanfattning : Inledning I förskolan är matematik ett ständigt återkommande ämnesområde då matematiken finns överallt runt omkring oss, både medvetet och omedvetet. För att barn ska bli matematiska och utveckla diverse matematiska förmågor är det av stor betydelse att matematikundervisningen i förskolan är utformad för att gynna barns matematikutveckling. LÄS MER

 5. 5. Att utveckla barns språk och kommunikation : Pedagogens roll i barns språkutveckling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Isabelle Dragija; Engela Maliqaj; [2020]
  Nyckelord :språk; språkutveckling; kommunikation; förskola;

  Sammanfattning : Inledning Språket är en naturlig del av livet och redan i tidig ålder uttrycker sig språket på olika sätt. Det är då viktigt att pedagogerna skapar förutsättningar för att barn ska få en fortsatt utveckling i språket. I Läroplan för förskolan 18 (Lpfö 18, s. LÄS MER