Sökning: "påtagliga användargränssnitt"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden påtagliga användargränssnitt.

  1. 1. Användbarhetsundersökning av svenska universitet och högskolors webbplatser : Hur blivande studenter uppfattar och navigerar på fyra webbplatser med mycket olika navigationsstruktur

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan

    Författare :Erik Högberg; [2016]
    Nyckelord :Användbarhet; webbplats; användarupplevelse; universitet; högskola; blivande studenter; användargränssnitt; navigation; webbplatsutformning; drop down-meny; logotyp; sökfält; sidfot; meny; huvudmeny; direktlänk; HCI.;

    Sammanfattning : I en värld där teknologin rusar fram med stormsteg får universitetens och högskolornas webbplatser en allt större betydelse när blivande studenter söker information om framtida skolor och dess utbud i form av bland annat utbildningar. Denna studie undersöker ifall det finns några standarder eller återkommande designmönster på webbplatsers användargränssnitt för akademiska utbildningar och hur blivande studenters uppfattar och navigerar sig på universitetswebbplatser. LÄS MER

  2. 2. Påtagliga användargränssnitt för kapacitiva pekskärmar utan modifiering av enhet

    Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

    Författare :Ali Habib; [2016]
    Nyckelord :tangible user interface; capacitive multitouch; capacitive; graphical user interface; capacitve screen; påtagliga användargränssnitt;

    Sammanfattning : Musik-applikationen c3n play används på surfplattor och mobiltelefoner som har den kapacitiva pekskärmstypen. I dagsläget kan musik-applikationen enbart styras med fingrarna. Spelpjäser, utvecklades för att målgruppen skulle kunna kombinera fingerinmatning med något fysiskt och för att underlätta spelandet. LÄS MER

  3. 3. Simulering av simulinkmodeller med Extended Kalman Filter

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Reglerteknik

    Författare :Per Back; [2005]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Simulations of simulink models using Kalman filters are often very time-consuming. This problem depends mainly on the fact that the Kalman correction has to be performed at each sample instance through the whole simulation. LÄS MER