Sökning: "påträngande tankar"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden påträngande tankar.

 1. 1. Förskollärares tankar om barns trygghet vid inskolning : en jämförande studie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Ellinor Grengby Lindahl; Emelie Hansson; [2018]
  Nyckelord :Trygghet; anknytning; relationell; goda relationer; inskolning; traditionell inskolning; föräldraaktiv inskolning;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att synliggöra och jämföra några förskollärares syn på barns trygghet på förskolan med specifikt fokus på inskolning. Studien utgår från tre forskningsfrågor som belyser viktiga aspekter vid skapandet av trygghet hos barn när de skolas in på förskolan. LÄS MER

 2. 2. Att leva med tvångssyndrom : En litteraturstudie baserad på bloggar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Jonna Johnsson; Michaela Blommendahl; [2015]
  Nyckelord :Blogg; tvångssyndrom; upplevelser; vuxna.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Omkring två procent av jordens befolkning drabbas av tvångssyndrom någon gång under livet. Tvångssyndrom innefattar tvångstankar vilket kan innebära återkommande påträngande tankar och impulser som kan leda till att tvångshandlingar måste utföras, för att lindra eller eliminera den ångest som uppstår. LÄS MER

 3. 3. Mottagande till grundsärskolan - Livets lotteri

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Annika Hellman; [2014-04-10]
  Nyckelord :kommunens rutiner; mottagande till grundsärskolan; utländsk bakgrund;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att studera kommuners rutiner vid mottagande till grundsärskolan och särskiljande skolformer. Detta utifrån elevhälsoteams etablerade erfarenheter och med fokus på elever med utländsk bakgrund. Teori: Uppsatsen har ett sociokulturellt perspektiv. LÄS MER

 4. 4. Stressreaktioner hos patienter med diagnostiserad prostatacancer och deras partner : Med kvalitetssäkring av enkät "Impact of Event Scale”

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Mathilda Åström; Katarina Lindström; [2013]
  Nyckelord :Intrusive thoughts; avoidance behavior; prostate cancer; partners; Impact of Event Scale; Påträngande tankar; undvikande beteende; prostatacancer; partners; Impact of Event Scale;

  Sammanfattning : Bakgrund: Prostatacancer är den vanligaste formen av cancer bland män i Sverige. Att få en cancerdiagnos innebär stress för både patienten och dess partner.Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka grad av stressreaktioner i form av undvikande beteende och påträngande tankar hos patienter med prostatacancer och deras partner. LÄS MER

 5. 5. Bröstcancer hos män: De drabbade männens upplevelser

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Lise-Lotte Johnsson; Elin Magnusson; [2013]
  Nyckelord :Breastcancer; Experience; Men; Bröstcancer; Män; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bröstcancer är en av de ovanligare cancerformerna hos män vilket bidragit till att mycket lite forskning gjorts inom området och kunskap om hur männen upplever sin situation saknas. Syftet var att genom en litteraturstudie beskriva mäns egna upplevelser av bröstcancer. LÄS MER