Sökning: "påverkan på dagligt liv"

Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade orden påverkan på dagligt liv.

 1. 1. Förmaksflimmer är alltid närvarande. En litteraturstudie om patienters upplevelser av att leva med förmaksflimmer.

  Magister-uppsats,

  Författare :Anna Dahlén; Maria Nykvist; [2021-04-23]
  Nyckelord :Förmaksflimmer; patienters upplevelser; påverkan på dagligt liv; stöd; delaktighet; utbildningsbehov;

  Sammanfattning : Background: Worldwide atrial fibrillation is the most common arrhytmia in adults, the prevalence increases with increasing age. Atrial fibrillation can cause a wide range of symptoms, experienced as anything from mild to severe. Atrial fibrillation is a chronic disease which is non-fatal, but causes a significant burden for some patients. LÄS MER

 2. 2. Tonåringars erfarenheter av långvarig smärta och dess konsekvenser

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Johanna Benediktsson; Sarah Pedersen; [2021]
  Nyckelord :Egenvård; långvarig smärta; Orem; påverkan på dagligt liv; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Långvarig smärta är smärtproblematik som har funnits hos en person i minst tre månader. Smärtan kan ha olika orsaker och är en subjektiv upplevelse, därmed uttrycks den olika. Syfte: Syftet med studien var att beskriva tonåringars erfarenheter av att leva med långvarig smärta och dess konsekvenser i dagligt liv. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors upplevelser av att leva med inflammatorisk tarmsjukdom : En litteraturstudie

  M1-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Ida Lindgren; Isabella Olsson; [2021]
  Nyckelord :Experiences; IBD; inflammatory bowel disease; nursing; women.; IBD; inflammatorisk tarmsjukdom; kvinnor; omvårdnad; upplevelser.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inflammatorisk tarmsjukdom räknas som en folksjukdom i Sverige. Tillstånden drabbar oftast personer i ett tidigt skede av livet och symtomen kommer i skov. LÄS MER

 4. 4. Anhörigas upplevelser av hemsjukvård : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Karolina Sjöström; [2021]
  Nyckelord :anhöriga; hemsjukvård; omvårdnad; samverkan i team; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hemsjukvård är en vårdform som ökar i Sverige och i många andra länder. 2019 var 364 000 invånare i Sverige mottagare av kommunal hälso- och sjukvård. LÄS MER

 5. 5. Bäckenbottenbesvär efter vaginal förlossning : En enkätstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Ellinor Ekelund; Shéana Johansson; [2021]
  Nyckelord :pelvic floor disorders; vaginal birth; women; quality of life; daily life; bäckenbottenbesvär; vaginal förlossning; kvinnor; livskvalitet; dagligt liv;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bäckenbotten utsätts för stor påfrestning under graviditet och förlossning. I samband med förlossning kan skador på bäckenbotten uppstå. Dessa skador kan leda till både kort- och långsiktiga besvär som i sin tur kan påverka kvinnors livskvalitet och dagliga liv. LÄS MER