Sökning: "påverkanskampanjer"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet påverkanskampanjer.

 1. 1. Från falska narrativ till informationspåverkan : en narrativ analys av ryska statsmediers rapportering om Sverige

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Jenny Bengtsson; [2019]
  Nyckelord :informationspåverkan; påverkanskampanjer; desinformation; Sputnik; RT; strategiska narrativ;

  Sammanfattning : This thesis offers an insight in how information influence works in the digital modern age, through the use of strategic narratives in news reporting. The study uses a combination of a textual and narrative analysis in order to examine what kind of patterns are possible to distinguish in how the Russian state-funded news agencies RT and Sputnik are portraying Sweden in their reporting. LÄS MER

 2. 2. Klassificering av svenska nyhetsartiklar med hjälp av Support Vector Machines

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Jossefin Blomberg; Felicia Jansson Martén; [2018]
  Nyckelord :SVM; support vector machines; nyheter; opålitliga nyheter; maskininlärning; machine learning; WEKA;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att minska omfattningen av påverkanskampanjer genom maskininlärningsmodellen Support Vector Machine. Arbetet utgår från en litteraturstudie samt två experiment. Litteraturstudien syftar till att ge en referensram till textklassificering med Support Vector Machines. LÄS MER

 3. 3. Strategiska beslut och påverkan : En analys av kampanjen Dubbelstöten

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK

  Författare :Fredrik Wallner; [2015]
  Nyckelord :Visita; Dubbelstöten; Socialdemokraterna; legitimitet; politisk marknad; allmänna opinionen; påverkan; kampanj;

  Sammanfattning : Denna uppsats har till syfte att undersöka hur organisationen Visita genom sin kampanj Dubbelstöten försökte påverka Socialdemokraterna. Frågeställningarna berör varför kampanjen initierats och hur den formulerats och genomförts och hur utomparlamentariska organisationer agerar på en politisk marknad. LÄS MER