Sökning: "påvisande"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade ordet påvisande.

 1. 1. Influenza A in Swedish harbour seals (Phoca vitulina) : a serological study

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Johanna Johnsson; [2022]
  Nyckelord :IAV; influenza A; harbour seals; H10N7; marine mammals; Phoca vitulina; serology; Sweden; virus;

  Sammanfattning : Evidence of infection with influenza A has been documented in several different marine mammals. However, large outbreaks with mass mortalities have only been seen in harbour seals. In 2014, the first outbreak with influenza A virus (IAV) in harbour seals in Europe was reported. LÄS MER

 2. 2. Luftvägsinfektion hos kalv : en utvärdering av kriterier för insättande av behandling samt behandlingseffekt vid luftvägsinfektion hos kalv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Josefin Sandelius; [2022]
  Nyckelord :nötkreatur; kalv; luftvägsinfektion; lunginflammation; ultraljud;

  Sammanfattning : Luftvägsinfektion är ett vanligt förekommande problem hos kalvar. Sjukdomen drabbar kalvar i alla åldrar och kan på sikt leda till nedsatt tillväxt och bestående förändringar i lungorna. LÄS MER

 3. 3. Kris i besöksnäringen? : En turismvetenskaplig studie om Värmländska småföretagares agerande och stöd under COVID-19

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Paulina Kron; Felicia Hallberg; [2021]
  Nyckelord :Crisis management; collaboration; small business owners; lifestyle entrepreneurs; nature tourism; the “post-crisis”; flexible crisis management; changing tourism; regional support; public support; innovation during crisis; Krishantering; samverkan; småföretagare; livsstilsföretagare; naturturism; “efterkrisen”; flexibel krishantering; turism i förändring; regional stödorganisation; offentlig stödorgansiation; innovation i kris.;

  Sammanfattning : In this study, crisis management has been studied primarily from the perspective of small business owners and lifestyle entrepreneurs. Over time, a need was also discovered to interview and study the relationship of public support organizationswith small businesses in crisis contexts. LÄS MER

 4. 4. Bakteriologisk diagnostik som underlag för efterföljande åtgärder vid klinisk mastit hos nötkreatur

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Josefin Andersson; [2021]
  Nyckelord :mastit; diagnostik; enkät; åtgärder;

  Sammanfattning : Kor och människor har under lång tid levt sida vid sida och korna har försett människor med mjölk. Processen för mjölkning har förändrats, från handmjölkning till automatisk mjölkning t.ex. i robot, och besättningarna har blivit större. LÄS MER

 5. 5. Exploring Deep Learning Approaches to Cleft Lip and Palate Speech

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematisk statistik

  Författare :Tofig Mamedov; Joel Bluhme; [2021]
  Nyckelord :Cleft Lip; Cleft Palate; Speech; CNN; RNN; LSTM; Deep Learning; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : Cleft lip and palate belong to the most common deformities present at birth. The condition hampers normal speech development in children, and treatment involves both surgery and regular sessions with a speech pathologist. LÄS MER