Sökning: "pH-värden"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade ordet pH-värden.

 1. 1. Nodulation and biomass development of yellow and blue lucerne under pH stress

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Författare :Katarina Boström; [2023]
  Nyckelord :lucerne; blue lucerne BL ; yellow lucerne YL ; E. meliloti; nodulation; pH;

  Sammanfattning : Approximately 77% of global arable land use is devoted to forage cultivation, which is the basis for animal production and global food security. Therefore a sustainable and biologically diverse forage cultivation is needed. Feed for cattle needs to contain a good balance between fibre, energy and protein. LÄS MER

 2. 2. Optimalt pH-värde i åkermark för en effektiv växtproduktion : vilka rekommendationer finns i andra nordeuropeiska länder?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Soil and Environment

  Författare :Kristina Wigfeldt; [2023]
  Nyckelord :mål-pH; kalkning; jordarter; grödor;

  Sammanfattning : En effektiv, lönsam och hållbar växtproduktion vill de flesta lantbrukare i alla länder uppnå. Det är av största vikt att sträva efter ett optimalt pH då det är en variabel som påverkar de flesta kemiska reaktioner och processer i marken. LÄS MER

 3. 3. Automatisering av pH-simulering vid testning av ventiler

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Hugo Lindahl; [2022]
  Nyckelord :pH; Simulering; Nernst ekvation;

  Sammanfattning : Cytiva Umeå produces laboratory equipment to customers around the world. The Equipment is built by different kinds of modules that is put together to create a finished product. A module that is used in some products is a pH-vent. LÄS MER

 4. 4. Exploration of ways to utilize wheat chaff through fungal substrate conversion : a base for animal feed or substrate for cultivation of edible mushrooms

  Master-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Caroline Sandberg; [2022]
  Nyckelord :harvest residues; chaff; oyster mushroom; agro-waste reduction; mushroom production;

  Sammanfattning : The shift towards a more sustainable food system emphasises a need for increased circularity and valorisation of available resources. Chaff constitutes one of three main fractions obtained upon harvest of certain crops, during which it is generally discarded on the field. LÄS MER

 5. 5. Reducing cadmium emissions to water during removal of electrostatic precipitator ash : Investigating the effect of process parameters on the formation and precipitation of insoluble cadmium salts in water solutions

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Lukas Esperi; [2022]
  Nyckelord :cadmium; electrostatic precipitator ash; heavy metals; hydroxide precipitation; recovery boiler; elfilteraska; hydroxidfällning; kadmium; sodapanna; tungmetaller;

  Sammanfattning : The removal of electrostatic precipitator (ESP) ash by solving the ash in water constitutes an environmental problem if heavy metals, such as cadmium, present in the ash remain in the outgoing effluent streams. The ESP ash solution is alkaline, meaning cadmium is present as the insoluble salt Cd(OH)2, cadmium hydroxide. LÄS MER