Sökning: "pH"

Visar resultat 1 - 5 av 1087 uppsatser innehållade ordet pH.

 1. 1. Hydrological catchment analysis from characterisation of organic matter in stream water

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Hannes Berg Wiklund; [2020-02-05]
  Nyckelord :Organic matter; Time-of-flight mass spectrometry; aquatic chemistry; catchment hydrology;

  Sammanfattning : Organic matter (OM) in aquatic systems is a complex field which have rapidly developed duringthe last decade due to the introduction of high resolution mass spectrometers. The compositionof OM in the aquatic environment is directly dependent on factors such as oxygen supply, pHand the flow rate in the local system. LÄS MER

 2. 2. Quality of fermented dairy products beyond best before date

  Master-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Therese Holmsten; [2020]
  Nyckelord :yoghurt; sour milk; date labelling; rheology; microbiological plating method; Pivot Profile;

  Sammanfattning : Date labelling is one factor influencing food waste in consumer households and evaluation of optimum shelf life is a tool food industry can use to contribute to di-minished food waste. This explorative pilot study aimed to investigate how quality of sour milk and yogurt changed beyond best before date. LÄS MER

 3. 3. Inventering av rikkärrsindikerande kärlväxter i ett mindre område i Store Mosse nationalpark

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Erika Stenmark; [2020]
  Nyckelord :myr; rikkärr; kärr; Jönköpings län; Kävsjön;

  Sammanfattning : Rikkärr är en typ av kärr med en hög artrikedom och ett ständigt tillflöde av baskatjoner. Rikkärren är ofta beroende av mänsklig påverkan i form av hävd för att inte växa igen och försvinna. På grund av förändrade jordbruksmetoder är rikkärr därför ofta hotade. LÄS MER

 4. 4. What does beef taste like? : a sensory study for development of beef terminology

  Master-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Sara Samuelsson; [2020]
  Nyckelord :Sensory; sensory marketing; beef; Strip Loin; cattle; meat; CATA;

  Sammanfattning : Today, there is no general terminology to describe the sensory properties of beef. Hence, the aim of this study was to develop a terminology to describe the sensory texture, flavour and appearance properties of beef. Attributes describing beef were chosen from earlier studies and a qualitative open discussion. LÄS MER

 5. 5. Do Clay Minerals affect the thickener operationin Chuquicamata mine, Calama, Chile?

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Chris Soto; [2020]
  Nyckelord :Mine; clay minerals; mineral processing;

  Sammanfattning : Chuquicamata mine mineralogy has been studied performing both X-Ray Diffraction (XRD) and X-RayFluorescence (XRF) to determine whether there is any influence in the thickener operations. Thetargeted minerals were the clay group because of their detrimental effect on mining operations asmodify the rheology of the suspensions. LÄS MER