Sökning: "pacifism"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet pacifism.

 1. 1. Artikel 9:s sista soluppgång : En flernivåanalys av Japans beslut att utvidga den japanska försvarsmaktens befogenheter och det japanska militära samarbetet internationellt

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Statsvetenskap

  Författare :Isak Nordenberg; [2021]
  Nyckelord :Japan; foregin policy analysis; national security; constitution; militarism; pacifism; sovereignty; occupation;

  Sammanfattning : Japan adopted a new legislation in 2016 which indicated a shift in Japanese security and foreign policy. Since the end of World War 2, the Japanese constitution has renounced war, threat, or use of force as a means of settling international disputes with other nations. LÄS MER

 2. 2. Begreppens tvetydighet : En analys av statsbegrepp i tidningen Zimmerwald 1918–1921

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Patrik Lindelöf; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att analysera olika statsbegrepp inom den socialistiska tidskriften Zimmerwald. Den centrala frågeställningen i denna studie är: • Vilka olika statsuppfattningar kommer till uttryck i tidskriften Zimmerwald? För att finna svar på denna forskningsfråga har fyra olika områden analyserats i tidskriften: Revolution, Våld, Militarism och Rådsdemokrati och borgerlig demokrati. LÄS MER

 3. 3. Fribaptismens värnpliktsvägran 1872-1904 : Dialoger och fängelsepraktik i Sveriges första kollektiva pacifistiska rörelse

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Pascal Andréasson; [2021]
  Nyckelord :Fribaptism; pacifism; värnplikt; värnpliktsvägran; fängelse; frikyrka;

  Sammanfattning : In the 1800s Sweden decided to change into a mandatory conscription-army, meaning that every man in the nation was obliged to be trained as a soldier. The Baptists were pacifists and this essay studies a Baptist offshoot named Fribaptisterna (Free Baptist), who from the start in 1872 opposed military-service. LÄS MER

 4. 4. Den vite generalen : Baptistpastorn Albert Wickmans kamp för fred

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Pascal Andréasson; [2021]
  Nyckelord :Albert Wickman; vite generalen; pacifism; frikyrka; baptism; fredsrörelse;

  Sammanfattning : This thesis set out to analyse early baptistic peace-activities in Sweden in the 1900s, through a micro-historical analysis of Albert Wickman (1884-1942) who was a Swedish Baptist pastor and peace-agitator. In nonconformist-churches we find the earliest pacifists and Wickman started out as a theological trained Baptist, but he founded an independent organisation with ideas based on teachings by Leo Tolstoy. LÄS MER

 5. 5. Bakom signaturerna : Ur Barbro Alvings dagböcker och brev 1936–1959

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Ämnesforskning

  Författare :Signe Sahlström; [2020]
  Nyckelord :Barbro Alving; mikrohistoria; genus; queer;

  Sammanfattning : Barbro Alving (1909–1987) was a famous journalist and foreign correspondent. She was also active in radio and wrote books and scripts for films. She worked at the Swedish newspaper Dagens Nyheter 1934–1959, and after that at Vecko-Journalen. LÄS MER