Sökning: "packaging scorecard"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden packaging scorecard.

 1. 1. Towards Paper Insulation Packaging: Evaluation of Thermal and Logistics Performance. A Case Study at HelloFresh

  Master-uppsats, Lunds universitet/Förpackningslogistik

  Författare :Fernando Guardiola Ramírez; [2019]
  Nyckelord :thermal insulation packaging; paper-based; ice melt test; thermography; packaging scorecard; meal kit industry; Technology and Engineering; Agriculture and Food Sciences;

  Sammanfattning : The most common thermally insulated packaging used today is plastic-based and customer behavior towards plastic materials has changed rapidly in recent years. The Meal Kit Industry has a particular need for insulated packaging/cool pouch (CP) and is looking to shift from plastic materials to more paper-based ones. LÄS MER

 2. 2. Performance of frozen meal packaging system in the cold supply chain

  Master-uppsats, Lunds universitet/Förpackningslogistik

  Författare :Manava Bhushan Dhamodharan; [2019]
  Nyckelord :Frozen meal packaging; packaging performance; packaging features; supply chain; Agriculture and Food Sciences; Earth and Environmental Sciences; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Packaging helps to protect the product and safety handover the product from producer to end user. When the packaging leaves the closed loop it creates environmental issues. Also, the material focused packaging development process creates trade-off among supply chain actors. LÄS MER

 3. 3. Exploratory case study of wheat flour and rice packaging in Indonesia - Proposals to develop paper-based packaging system

  Master-uppsats, Lunds universitet/Förpackningslogistik

  Författare :Yessica Dwi Ariesta; [2014]
  Nyckelord :supply chain evaluation; Indonesia; wheat flour; paper-based packaging; packaged rice; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Issue of study: Looking at the lack of strong fibers to form strong paper packaging in Indonesia, there are potentials to introduce Scandinavian long-fibered strong paper bag packaging in Indonesia. Two basic food categories, wheat flour and packaged rice, are chosen as the consumption rate is increasing in Indonesia. LÄS MER

 4. 4. Sekundärförpackningens ur butiksperspektiv - En fallstudie med Lantmännen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Förpackningslogistik

  Författare :Charlotte Röhfors; [2014]
  Nyckelord :Sekundärförpackning; Packaging scorecard; förpackningsfunktioner; egenskaper; logistik; förpackningslogistik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Det här arbetet har genomförts med hjälp av metoden för en fallstudie med flerfallsdesign och en analysenhet. Svenska livsmedelsbutiker är kontexten i arbetet, fallet är sekundärförpackningar för en viss produktkategori och analysenheten är egenskaper hos sekundärförpackningen. LÄS MER

 5. 5. Balanced Scorecard som bas för belöningssystemet : En studie på SCA Packaging Sweden

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :Edlira Sinani; Birsen Moutalib; [2012]
  Nyckelord :BSC; Balanced Scorecard; perspektiv; belöningssystem; belöningar; motivation; koppling;

  Sammanfattning : Bakgrund: Företag som har utvecklat ett BSC med finansiella mått, mått förinterna processer, kundtillfredsställelse samt innovations-ochinlärningsförmåga, har en grund för ett välfungerande styrsystem ochbör därför utgå från denna som bas för belöningssystemet. I syfte att fåbelöningssystemet att bli en integrerad del i företagsverksamhetsstyrning bör Balanced Scorecard användas som bas förbelöningssystemet. LÄS MER