Sökning: "pactum turpe"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden pactum turpe.

 1. 1. Mutor ur ett civilrättsligt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Karin Sindahl; [2018]
  Nyckelord :Mutor; korruption; anti-korruption; avtal; skadestånd; mutbrott; civilrätt; mutavtal; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Korruption handlar om att på ett otillbörligt sätt påverka beslutsprocesser i samhället för egen eller annans vinning. Denna uppsats behandlar mutor ur ett civilrättsligt perspektiv. Bakom varje fullbordad muttransaktion mellan en givare och en tagare föreligger ett mutavtal. LÄS MER

 2. 2. De köpte sin kärlek för pengar - En undersökning av rättsordningens förhållande till sugardating

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Alice Åberg; [2018]
  Nyckelord :Civilrätt; private law; sugardating; emotional labour; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sugardating innebär att någon - oftast en äldre man – på olika sätt betalar en annan – oftast en yngre kvinna – för umgänge och intimitet. Köp av sexuella tjänster är kriminaliserade i svensk rätt, men rättsordningen har än så länge inte tagit ställning till hur köpandet av känslomässig intimitet ska hanteras rättsligt. LÄS MER

 3. 3. Vad kan försäkras? - En utredning av det försäkringsrättsliga begreppet lagligt intresse, med fokus på administrativa sanktionsavgifter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anton Holmgren; [2018]
  Nyckelord :Försäkringsrätt; intresse; försäkring; dataskyddsförordning; sanktionsavgift; GDPR; lagligt intresse; FAL 6 kap.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : According to the Swedish Insurance Contracts Act (FAL) 6 chapter 1 §, only legal interests can be insured. By using a legal dogmatic method, this essay seeks to examine the significance of the term legal interest. LÄS MER

 4. 4. Avtal om abort - en kvinnas privilegium?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Hilda Cangemark; [2018]
  Nyckelord :Allmän rättslära; avtalsrätt; civilrätt; processrätt; förmögenhetsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Avtalsfrihet och rätt till domstolsprövning inskränks i svensk rätt genom principen om pactum turpe. Det innebär att avtal som strider mot lag eller goda seder inte anses förtjäna rättsordningens skydd. LÄS MER

 5. 5. Uppenbart ogrundade anspråk - En analys av rättsreglerna som begränsar rätten till domstolsprövning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Max Svalling; [2017]
  Nyckelord :Civilprocessrätt; civilrätt; private law; uppenbart ogrundad; tokmål; uppenbart ogrundade anspråk; pactum turpe; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Detta examensarbete behandlar tre undantag till rätten att få sin sak prövad i domstol. Undantagen är 42 kap. 5 § första stycket andra meningen och 50 kap. 13 § första stycket rättegångsbalken (1942:740) samt pactum turpe. LÄS MER