Sökning: "pain management"

Visar resultat 1 - 5 av 383 uppsatser innehållade orden pain management.

 1. 1. Vart tog övergångsfasen vägen? : En kvalitativ intervjustudie om barnmorskors erfarenheter och hantering av övergångsfasen

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Hanna Toresten; Emma Eriksson; [2024]
  Nyckelord :Experience; labour; midwife; midwifery; transition phase; Barnmorska; barnmorskekunskap; erfarenhet; förlossning; övergångsfasen;

  Sammanfattning : Bakgrund: I kurslitteraturen för barnmorskeutbildningen beskrivs övergångsfasen som en fas under slutet av aktiv fas där kvinnan kan uppleva ökad smärtupplevelse, ökad oro och kontrollförlust. Värkarna beskrivs ändra karaktär och kan avta. Det saknas konsensus i litteraturen. Övergångsfasen är som eget begrepp ej beforskat. LÄS MER

 2. 2. Erfarenheter av vården hos personer med substansbrukssyndrom : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Ebba Bergqvist; Ella Jyrell; [2024]
  Nyckelord :Experience; Stigma; Substance related disorder; Stigma; Substansbrukssyndrom; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund Substansbrukssyndrom är ett globalt hälsorelaterat problem. Det är en neuropsykiatrisk sjukdom som medför ett kraftigt behov av intag av droger trots skadliga konsekvenser. Behovet drivs av de belönade effekterna som drogerna har på hjärnan. LÄS MER

 3. 3. Designing a reactive feedback feature for end-users in web-based media software

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Jessica Dellmar; [2024]
  Nyckelord :User Feedback; End-user involvement; Usability; Design Thinking; User Experience;

  Sammanfattning : Customer feedback is essential for improving a company's products or services and increasing customer satisfaction. Despite its value, user involvement faces many challenges, such as low user motivation and feedback with missing context information. LÄS MER

 4. 4. Icke-farmakologiska metoder som kompletterande behandling vid postoperativ smärta : en icke-systematisk litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Frida Marklund; Yuliya Virchenko; [2024]
  Nyckelord :Non-pharmacological; Pain management; Postoperative; Suffering; Icke-farmakologisk; Lidande; Postoperativ; Smärtlindring;

  Sammanfattning : Bakgrund   Smärta är en av de vanligaste orsakerna till att personer söker sjukvård. Då alla kirurgiska ingrepp medför vävnadsskada som utlöser smärta bör den postoperativa smärtlindringen vara väl anpassad till den enskilda personen och det kirurgiska ingrepp som genomförts. LÄS MER

 5. 5. Menstruation… en unik upplevelse!? : En kvalitativ studie om kvinnliga elevers erfarenhet av menstruation kopplat till ämnet idrott och hälsa

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Filippa Elander; Hanna Jonsson; [2024]
  Nyckelord :Menstruation; delaktighet; idrott och hälsa;

  Sammanfattning : Aim: The purpose of this study is to examine the experiences of female high school students’menstruation in relation to the subject of physical education, as well as students' experiencesof teachers' responses to menstruation during lessons. The following research questions are:1. What are the students' views on menstruation?2. LÄS MER