Sökning: "pain"

Visar resultat 1 - 5 av 3063 uppsatser innehållade ordet pain.

 1. 1. Möjligheter och svårigheter för sjuksköterskor att bedöma och hantera postoperativ smärta

  Magister-uppsats,

  Författare :Johannes Salonen; Askar Shehab; [2024-02-12]
  Nyckelord :Sjuksköterska; Postoperativ smärta; kirurgi; fokusgrupper; intervju;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare studier visar att postoperativ smärta förblir underbehandlad, trots att 80% av alla patienter upplever en måttlig till svår smärta efter operation. Studier visar även att sjuksköterskors kunskap gällande smärta är otillräcklig och att sjuksköterskornas egna värderingar kommer in i smärtbedömningen, vilket påverkar den smärtlindring som patienterna erhåller. LÄS MER

 2. 2. Vart tog övergångsfasen vägen? : En kvalitativ intervjustudie om barnmorskors erfarenheter och hantering av övergångsfasen

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Hanna Toresten; Emma Eriksson; [2024]
  Nyckelord :Experience; labour; midwife; midwifery; transition phase; Barnmorska; barnmorskekunskap; erfarenhet; förlossning; övergångsfasen;

  Sammanfattning : Bakgrund: I kurslitteraturen för barnmorskeutbildningen beskrivs övergångsfasen som en fas under slutet av aktiv fas där kvinnan kan uppleva ökad smärtupplevelse, ökad oro och kontrollförlust. Värkarna beskrivs ändra karaktär och kan avta. Det saknas konsensus i litteraturen. Övergångsfasen är som eget begrepp ej beforskat. LÄS MER

 3. 3. Erfarenheter av vården hos personer med substansbrukssyndrom : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Ebba Bergqvist; Ella Jyrell; [2024]
  Nyckelord :Experience; Stigma; Substance related disorder; Stigma; Substansbrukssyndrom; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund Substansbrukssyndrom är ett globalt hälsorelaterat problem. Det är en neuropsykiatrisk sjukdom som medför ett kraftigt behov av intag av droger trots skadliga konsekvenser. Behovet drivs av de belönade effekterna som drogerna har på hjärnan. LÄS MER

 4. 4. Designing a reactive feedback feature for end-users in web-based media software

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Jessica Dellmar; [2024]
  Nyckelord :User Feedback; End-user involvement; Usability; Design Thinking; User Experience;

  Sammanfattning : Customer feedback is essential for improving a company's products or services and increasing customer satisfaction. Despite its value, user involvement faces many challenges, such as low user motivation and feedback with missing context information. LÄS MER

 5. 5. Patienters upplevelser av att leva med Reumatoid artrit : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Viktoriya Andersson; [2024]
  Nyckelord :Patients; Experiences; Rheumatoid Arthritis; Living with; Patienter; Upplevelser; Reumatoid artrit; Leva med;

  Sammanfattning : Background Rheumatoid arthritis, or rheumatoid joint inflammation, is the most common inflammatory joint disease, affecting 0.5–1.0 percent of the Western population. The disease develops gradually over several weeks to months, with symmetric inflammation in the hands and feet. LÄS MER