Sökning: "paleomagnetic secular variation"

Hittade 1 uppsats innehållade orden paleomagnetic secular variation.

  1. 1. Paleomagnetic dating of a mysterious lake record from the Kerguelen archipelago by matching to paleomagnetic field models

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

    Författare :Kim Teilmann; [2016]
    Nyckelord :lake sediment; Kerguelen archipelago; paleomagnetic secular variation; paleomagnetism; paleomagnetic field models; slump deposits; Earth and Environmental Sciences;

    Sammanfattning : Kerguelenöarna är en vulkanisk ögrupp belägen i det södra Indiska oceanen. Öarna ligger på polarfronten samt inom den cirkumpolära Antarktiska strömmen och södra halvklotets västvindsbälte. Detta gör Kerguelenöarna till en intressant plats för klimatstudier. LÄS MER