Sökning: "palliativ barn"

Visar resultat 1 - 5 av 78 uppsatser innehållade orden palliativ barn.

 1. 1. Stöd till barn och ungdomar som har en förälder med obotlig cancer : en litterturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Hanna Lind Buvall; Carina Sparr; [2019]
  Nyckelord :Barn; Förälder; Obotlig cancer; Stöd; Ungdom;

  Sammanfattning : Att vara barn och få vara med att en förälder får en cancer sjukdom och sedan dör är en av de mest stressade situationer barn och ungdomar kan vara med, dessa händelser skapar många funderingar och frågor. I Sverige ska hälso- och sjukvårdspersonal involvera barn och ungdomar så att de får information, stöd och råd när en förälder blir allvarligt sjuk eller dör. LÄS MER

 2. 2. Distriktssköterskans upplevelse av att möta barn till en förälder som vårdas palliativt i hemmet : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Meche Holmstedt-Lewis; Malin Schwerdfeger; [2019]
  Nyckelord :barn som anhörig; distriktssköterskans upplevelser; hemsjukvård; palliativ vård; sjuk förälder; distriktssköterskans ansvar; att möta barn;

  Sammanfattning : Att som barn förlora en förälder i en för tidig död är något av det mest dramatiska som kan hända ett barn. Hur reaktionerna yttrar sig beror på flera faktorer såsom barnets inre sårbarhet, ålder och omgivningens påverkan. LÄS MER

 3. 3. Barn som anhörig inom palliativ vård i hemmet : En empirisk studie ur ett sjuksköterskeperspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Tina Gottfridsson; Frida Svedblom; [2019]
  Nyckelord :palliativ; palliativ vård; barn; barnperspektivet; anhörig; vård i hemmet; hemsjukvård; sjuksköterskeperspektiv;

  Sammanfattning : I dagens samhälle vårdas allt fler patienter med palliativ vård till livets slut i hemmet med sina anhöriga. Mötet med barn som anhörig beskrivs oftast som komplicerat för sjuksköterskorna då de väcker starka emotioner. När föräldrar är svårt sjuka och döende är barn som anhöriga särskilt sårbara. LÄS MER

 4. 4. Det känslomässiga vårdandet : En intervjustudie om att vårda patienter med barn i palliativ vård.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Rishi Chaudhry; Elena Györgyfalvai Lindgren; [2019]
  Nyckelord :End-of-life care; experiences; interview study; nurses’; palliative care; parentaldeath.; Föräldradöd; intervjustudie; palliativ vård; sjuksköterskors upplevelser; vård i livets slutskede.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att vårda patienter i palliativ vård beskrivs som utmanande då sjuksköterskor blir känslomässigt berörda av döende patienter. Detta medför att sjuksköterskor kan finna sig i motstridiga roller och beskrivs vara i behov av att balansera känslor gentemot patienter, anhöriga och arbetskollegor. LÄS MER

 5. 5. "Att ett barn dör kan kännas orättvist" : Sjuksköterskors upplevelser av att vårda barn i palliativt skede

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Isabella Videll; Filippa Wall; [2019]
  Nyckelord :children; experiences; nurses; nursing; palliative care; barn; omvårdnad; palliativ vård; sjuksköterskor; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Årligen avlider cirka 560 barn i Sverige. Sjuksköterskor har en central roll i omvårdanden av barn i palliativt skede. En familjecentrerad omvårdnad kan hjälpa till att skapa ett meningsfullt avslut av livet. Här har sjuksköterskor ett ansvar för att tillmötesgå patienter och anhörigas värderingar, önskemål och känslor. LÄS MER