Sökning: "palliativ vård barn"

Visar resultat 11 - 15 av 75 uppsatser innehållade orden palliativ vård barn.

 1. 11. Sjuksköterskors erfarenhet av att ge palliativ omvårdnad till barn : En beskrivande litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Linnea Reinholdsson; Emma Jansson; [2018]
  Nyckelord :Children; Experience; Nurse; Palliative care; Barn; Erfarenheter; Palliativ vård; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård innebär att bekräfta livet och beakta döden som en normal process. Fysiskt, psykiskt och andligt lidande skall lindras och livskvalitet främjas hos patienten och hens anhöriga. Sjuksköterskors roll i den palliativa vården omfattade flera dimensioner av omvårdnad. LÄS MER

 2. 12. Föräldrars upplevelse av sjuksköterskors stöd vid palliativ vård av barn med cancer. En litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Selma Grytzell; Carolina Motyka; [2018]
  Nyckelord :Föräldrar; sjuksköterskors stöd; palliativ vård; barn; cancer; kommunikation; relation; praktisk omvårdnad; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Det finns brister med det stöd som ges till föräldrar som har ett cancersjukt barn i ett palliativt skede. Bristerna kan öka lidandet hos föräldrarna. Denna litteraturstudie baseras på nio kvalitativa artiklar som belyser föräldrars upplevelser av sjuksköterskors stöd vid palliativ vård av barn med cancer. LÄS MER

 3. 13. Föräldrars erfarenheter av vården när deras barn befinner sig i livets slutskede: Det ofattbara - att ha ett barn i palliativ vård

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Julia Nilsson; Malin Sahlberg; [2017-07-03]
  Nyckelord :Child; communication; end-of-life end of life; palliative care; parents; pediatrics; professional-family relations; support;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom den pediatriska vården bär föräldrar ansvar för sitt barn och barn har rättigheter som vården ska upprätthålla. Palliativ vård är vård vid livets slutskede och bygger på att främja livskvalitet och lindra lidande för patienten och dess familj. LÄS MER

 4. 14. Barn till en döende förälder – Barns upplevda känslor

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jenny Lundqvist; Emma Myllymäki; [2017-07-03]
  Nyckelord :Palliativ vård; förlust; förälder; stöd; barn; upplevelser;

  Sammanfattning : När ett barns förälder drabbas av en inkurabel sjukdom är det viktigt att se dem och derasbehov av stöd. Den palliativa vården är en essentiell del i professionen som sjuksköterska,som även inkluderar anhörigvård. LÄS MER

 5. 15. Sjuksköterskors upplevelser av att vårda barn i ett palliativt skede : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Martina Larsson; Julia Sundman; [2017]
  Nyckelord :Barn; palliativ; vård i livets slutskede; sjuksköterska; upplevelse; omvårdnad; litteraturstudie;

  Sammanfattning : Palliativ vård som berör barn innebär många påfrestningar. Sjukdom och död som drabbar ett barn står i direkt kontrast till de förväntningar om en ljus och lång framtid som anknyts med barn- och ungdomstiden. Palliativ vård syftar till att dölja eller lindra symtom av sjukdom. LÄS MER