Sökning: "palliativ vård barn"

Visar resultat 16 - 20 av 75 uppsatser innehållade orden palliativ vård barn.

 1. 16. Sjuksköterskors upplevelser av pediatrisk palliativ vård och vård vid livets slut : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Johanna Gustafsson; Karolina Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Experience; Nurse; Nursing; Palliativ care; Pediatric; Omvårdnad; Palliativ vård; Pediatrik; Sjuksköterska; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård för barn är ett speciellt omvårdnadsområde och sjuksköterskan har stark påverkan av hur barnet och familjen upplever den palliativa vården. Det som är speciellt med palliativ vård för barn är att barnets föräldrar ofta är mycket mer aktivt involverade i omvårdnadsåtgärder än anhöriga till en vuxen som får palliativ vård. LÄS MER

 2. 17. Sjuksköterskans upplevelser och erfarenheter av att vårda barn i ett palliativt skede : En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Rundqvist Lovisa; Persson Hanna; [2017]
  Nyckelord :Barn; palliativ vård; vård i livets slutskede; Sjuksköterska; Sjuksköterskans upplevelser; erfarenheter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år avlider mellan 90 000- 100 000 människor i Sverige. 560 av dessa beräknas vara barn. Cirka 80 % av de som avlider bedöms ha varit i behov av palliativ vård. Sjuksköterskan inom den pediatriska palliativa vården arbetar nära döden och ska vårda barnet och familjen tills den dag barnet tar sitt sista andetag. LÄS MER

 3. 18. Patienters upplevelser av tidig palliativ vård : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Anna Eriksson Svenne; Maria Olsson; [2017]
  Nyckelord :Känsla av sammanhang; palliativ vård; patienters upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård är en behandling som inte kan bota sjukdom, men kan i det tidiga stadiet förlänga livet och förbättra livskvaliteten. Palliativ vård har också en senare fas som går ut på att lindra lidandet och ge smärtlindring. LÄS MER

 4. 19. Kompetens om palliativ vård hos sjuksköterskor i kommunens hemsjukvård : en enkätstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Mathilda Ahlgren; [2017]
  Nyckelord :palliativ vård; hemsjukvård; kompetens; sjuksköterska; distriktssköterska; enkät;

  Sammanfattning : Kompetens om palliativ vård hos sjuksköterskor är nödvändigt för att främja vårdens kvalitet och därigenom patientens livskvalitet. Det är dock oklart hur kompetensen om palliativ vård ser ut bland sjuksköterskor som arbetar i hemsjukvården. LÄS MER

 5. 20. Sjuksköterskors erfarenheter vid palliativ vård av barn - en litteraturstudie

  M1-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Michaela Folkesson; Nathalie Folkesson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER