Sökning: "palliativ vård etiskt dilemma"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden palliativ vård etiskt dilemma.

 1. 1. Sjuksköterskans upplevelser av etisk stress i omvårdnadsarbetet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Electra Porsenklev; Sabina Winqvist; [2019-08-01]
  Nyckelord :nurse; attitudes; moral distress; ethical dilemma; experience;

  Sammanfattning : Sjuksköterskan ska bedriva en god etisk omvårdnad som grundar sig på evidensbaserad kunskap om bevarande och återskapande av hälsa. En etisk god omvårdnad fodrar att sjuksköterskan förhåller sig till etiska och moraliska värderingar. LÄS MER

 2. 2. Etiska dilemman sjuksköterskor möter och hanterar i den palliativa vården

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Maida Maja Dautbegovic; Haleh Vafagh Nematollahi; [2015]
  Nyckelord :palliativ vård; etik; etiskt dilemma; människosyn; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att beskriva vilka etiska dilemman sjuksköterskor inom den palliativa vården ställs inför i sitt dagliga arbete samt hur de hanterar dessa. För att besvara syftet intervjuades sex sjuksköterskor med minst två års arbetslivserfarenhet från den palliativa vården. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans erfarenheter av etiska dilemman vid palliativ omvårdnad : en intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Perihan Kavak; Jennie Nyman; [2015]
  Nyckelord :Etik; Omvårdnad; Sjuksköterska; Palliativ; Autonomi; Närstående; Kommunikation; Relation; Team;

  Sammanfattning : BakgrundPalliativ vård ges till patienter med obotlig sjukdom och utgår från fyra hörnstenar symtomlindring, samarbete, kommunikation och stöd till närstående. Syftet med denna vård är att främja livskvalitet och lindra lidande, vilket i dag är möjligt tack vare den medicinska kunskapsutvecklingen. LÄS MER

 4. 4. Nurses’ experiences of ethical problems in the end-of-life care of patients : A literature review

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Elika Davatgar; [2015]
  Nyckelord :End of life care; Ethical problems; Nurses’ experiences; Vård vid livets slutskede; Etiska problem; Sjuksköterskors upplevelser;

  Sammanfattning : Background: In the background section the following terms are described: Palliative care and holistic view, care at the end-of-life, ethical problems in the end-of-life care and ethical problem and ethical dilemma.Aim: The purpose of this literature review was to describe nurses’ experiences of ethical problems in the end-of-life care of patients. LÄS MER

 5. 5. Nutritionens betydelse för palliativa patienter : Ur patientens och sjuksköterskans perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Louise Andersson; Besarta Kamberi; [2014]
  Nyckelord :Avslutande vård; hospice vård; nutrition; palliativ vård;

  Sammanfattning : Genom hela livet har nutrition en stor betydelse för människan. I palliativ vård prioriteras inte alltid nutrition trots att det är viktigt för patienten. Sjuksköterskans roll är att stötta patienten och gynna nutritionen för att på så sätt främja välbefinnande och lindra lidande. LÄS MER