Sökning: "palliativ vård hemsjukvården"

Visar resultat 1 - 5 av 116 uppsatser innehållade orden palliativ vård hemsjukvården.

 1. 1. Distriktssköterskors upplevelser och erfarenheter av att vara delaktiga i bedömningen av övergång till palliativ vård i livets slutskede : En intervjustudie i hemsjukvården

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Karin Broström Brandt; Katrin Tryggvadóttir; [2023]
  Nyckelord :district nurse; end of life-discussion; home care services; palliative care; qualitative interview study; brytpunktssamtal; distriktssköterska; hemsjukvård; kvalitativ intervjustudie; palliativ vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att arbeta som distriktssköterska inom hemsjukvården innebär ett självständigt och ansvarsfullt arbete. Hemsjukvård innefattar bland annat att vårda svårt sjuka patienter palliativt i deras hem. Den palliativa vården fokuserar på att lindra patientens lidande och främja livskvaliteten. LÄS MER

 2. 2. Brytpunktssamtalets betydelse i palliativ vård : En litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Johan Lundqvist; Monica Paulsen; [2023]
  Nyckelord :Communication; participation; person-centered care; related; relatives; Anhöriga; delaktighet; kommunikation; närstående; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fler patienter väljer att vårdas palliativt i det egna hemmet med insatser från sjuksköterskor som jobbar i hemsjukvården. Palliativ vård som bedrivs i hemmet utförs av multiprofessionella team med bland annat läkare, sjuksköterskor, patienter och anhöriga. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenheter av palliativ vård inom hemsjukvården

  M1-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Jolita Aryapanah; Sladjana Popovic; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Existentiella samtal med patienter i palliativ hemsjukvård -Distriktssköterskors erfarenheter : En kvalitativ intervjustudie

  Master-uppsats, Jönköping University/Hälsohögskolan

  Författare :Hanna Andersson; Katarina Björk; [2023]
  Nyckelord :Klinisk kompetens; kvalitativ forskning; Lindrande behandling; Omvårdnad inom distriktsvård; Psykisk hälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vården förflyttas alltmer till patientens hem. Detta ställer högre krav pådistriktssköterskorna inom hemsjukvården. En utmaning kan vara att hantera övergången från kurativ till palliativ vård och de svåra samtal som kan medfölja. Samtalen är ofta av existentiell karaktär och berör svåra ämne. LÄS MER

 5. 5. Hinder inom palliativ vård för patienter med KOL inom hemsjukvården : En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Charlott Carlsson; Tolulope Eunice Sanusi; [2022]
  Nyckelord :COPD; district nurses; experience; home health care; palliative care; quality of life; distriktssköterskor; erfarenheter; hemsjukvård; KOL; livskvalitet; palliativ vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en folksjukdom och många miljoner personer lever med sjukdomen globalt. För att patienter med KOL ska uppnå en god livskvalité genom minskade sjukhusinläggningar krävs en god palliativ vårdinsats som ska ges i hemmet. LÄS MER