Sökning: "palliativt möte"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden palliativt möte.

 1. 1. Sjuksköterskestudenters möte med den döende patienten : En enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Tannaz Kamali; Birgitta Thoreson; [2018]
  Nyckelord :education; palliative care; qualitative content analysis; student; survery; enkäter; kvalitativ innehållsanalys; palliativ vård; student;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskestudenter behöver stöd i, och förberedelse för att vårda patienter iett Palliativt skede. Vård i livets slut är ett prioriterat område. Sjuksköterskestudenternasmöte med död och döende har beskrivits väcka känslor av rädsla och ångest. LÄS MER

 2. 2. Närståendes upplevelse av inskrivningssamtal till palliativt team

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Malin Bark; Annelie Kilersjö; [2017]
  Nyckelord :Palliative care; Family; Family-centered care; Communication; Palliative care team; Palliativ vård; Närstående; Familjecentrerad omvårdnad; Kommunikation; Palliativt team;

  Sammanfattning : Inom palliativ vård är stödet till närstående en av fyra hörnstenar som möjliggör god livskvalitet för patient och närstående. Förutom att stödja patienten behöver närstående även hantera sin egen sorg vilket gör att närstående både ger och behöver stöd. LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelse av att vara i ett palliativt skede

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Rebecca Paulander; Malin Wiklund; [2015]
  Nyckelord :Palliativt skede; Patient; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att vara patient i palliativt skede innebär att kroppen förändras successivt. Kroppen förlorar alltmer sin förmåga att reglera blodcirkulation, puls och temperatur. Individen blir trött och förvirrad. När livets slut närmar sig isolerar sig patienten från omvärlden och endast de närmaste personerna finns kvar nära patienten. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans möte med anhöriga i palliativ hemsjukvård

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Emma Nyberg; Marie Bellander; [2014]
  Nyckelord :sjuksköterska; palliativ vård; hemsjukvård; anhöriga;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Sjuksköterskans möte med anhöriga i palliativ hemsjukvård.   Bakgrund: Målet med palliativ vård är, enligt Världshälsoorganisationen, bästa möjliga livskvalitet för både patient och anhöriga. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans uppfattning av palliativ vård på kirurgisk akutvårdsavdelning

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för medicin och hälsaHälsouniversitetet; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för medicin och hälsaHälsouniversitetet

  Författare :Carina Malmström; Samira Masic; [2012]
  Nyckelord :Sjuksköterskans roll; Palliativt skede; fenomenografi; omvårdnad; akutsjukvård;

  Sammanfattning : Palliativ vård innebär att patientens symtom lindras med olika behandlings- och omvårdnadsåtgärder för att främja patientens välbefinnande. Palliativ vård ska bedrivas oavsett var patienten vårdas.Syfte: Syftet med studien var att beskriva hur sjuksköterskor uppfattade den palliativa vården på kirurgisk akutvårdsavdelning. LÄS MER