Sökning: "pandemikommunikation"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet pandemikommunikation.

  1. 1. När "håll i, håll ut, håll avstånd" inte längre fungerar. En innehållsanalys av Region Skånes Facebookinlägg under covid-19-pandemin

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

    Författare :Malin Hansen; Wilma Frennfelt; [2021]
    Nyckelord :Message fatigue; pandemic fatigue; budskapströtthet; hälsokommunikation; pandemikommunikation; strategisk kommunikation; covid-19; WHO; World Health Organization; Region Skåne; Facebook; Social Sciences;

    Sammanfattning : As of now, we have lived with the Covid-19 pandemic and its accompanying restrictions, recommendations and messages for over a year. The constantly repeated messages about the same topic has resulted in people tiring of following restrictions and paying attention, which is what the WHO describes as pandemic fatigue. LÄS MER