Sökning: "panelbyggare"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet panelbyggare.

 1. 1. Digitalisering inom ställverksbranschen : En fallstudie rörande digitalisering med utgångspunkt i företagsrelationer och organisatorisk förändring.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Clara Welin Brook; Michael Johansson; [2017]
  Nyckelord :Digitization; digitizing; business relations; business network; organizational change; switchgear industry; panel builder; business processes; Digitalisering; företagsrelationer; företagsnätverk; organisatorisk förändring; ställverksbranschen; panelbyggare; affärsprocesser;

  Sammanfattning : Denna fallstudie har genomförts på uppdrag av ABB Electrification Products (ABB EP) och syftar till att undersöka digitaliseringens inverkan på affärsprocesser bland kunder verksamma inom ställverksbranschen. Målet är att tillhandahålla ABB EP en rekommendation på åtgärder vilka kan förenkla dess kunders digitala övergång rent generellt och implementeringen av ABB EP:s digitala verktyg och system mer specifikt. LÄS MER

 2. 2. Hur tillverkande företag med distributörer kan förbättra sin marknadsföring av standardiserade produkter : En fallstudie inom ABB Low Voltage Products

  Master-uppsats, KTH/Industriell marknadsföring; KTH/Industriell marknadsföring

  Författare :Alexander Karlsson; Martin Hedengren; [2015]
  Nyckelord :industrial marketing; industrial buying behavior; commodities; industrial distributors; industriell marknadsföring; industriellt köpbeteende; standardiserade produkter; industriella distributörer;

  Sammanfattning : Marknaden för industriella distributörer har upplevt stora förändringar under de senaste decennierna. Trots att industribolag nu har större möjligheter att sälja direkt via internet har distributörerna generellt sett stärkt sin position av flera anledningar. LÄS MER