Sökning: "paneldata"

Visar resultat 1 - 5 av 149 uppsatser innehållade ordet paneldata.

 1. 1. Hur mycket installerad solcellseffekt (W) har solcellsstödet bidragit med i Sverige?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Andreas Hoel; Winnie Lam Quach; [2019-07-12]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sverige använder för lite solenergi idag jämfört med andra europeiska länder med samma solinstrålning. Tysklands utbyggnad av solcellsanläggningar har varit framgångsrikt och står idag för 8 % av energitillförseln av solel. Detta kan jämföras med elproduktionen i Sverige där 0,2 % kommer från solen. LÄS MER

 2. 2. Minskar kvinnor i styrelsen earnings management? - En studie på svenska börsbolag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johanna Kristensson; Evelina Premberg; [2019-07-03]
  Nyckelord :Earnings management; diskretionära periodiseringar; kvinnliga styrelseledamöter; critical mass theory;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Redovisning regleras av två huvudsakliga anledningar. Enaanledningen är att ta fram ett så tillförlitligt informationsunderlag som möjligt ochden andra anledningen är att minska informationsasymmetri mellan företag ochintressenter. LÄS MER

 3. 3. Sysselsättningsgapet i Västra Götalandsregionen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Kevin Dee Boman; Krister Mars; [2019-02-15]
  Nyckelord :Sysselsättningsgapet; inrikesfödda; utrikesfödda; Västra Götalandsregionen; paneldata; humankapital; socialkapital; diskrimering; invandrartäthet;

  Sammanfattning : Sveriges höga välfärd baseras på att en stor andel av befolkningen förvärvsarbetar. För att bibehålla den höga välfärden även i framtiden behöver sysselsättningen ligga på samma nivå som idag. LÄS MER

 4. 4. Kan vi nå en omställning med hjälp av förbud? : En empirisk studie av förändringen i antalet nyregistrerade elbilar till följd av miljözon 2

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Gabriella Linderoth; [2019]
  Nyckelord :Miljözoner; Förbud; Elbilar;

  Sammanfattning : De luftföroreningar som äldre bilar står för har medfört en högre dödlighet hos Sveriges befolkning vilket har motiverat till införandet av miljözon 2 på Hornsgatan. Denna uppsats undersöker om miljözon 2 kan bidra med en omställning mot hälsosammare fordon där specifikt en ökad registrering av elbilen studeras med syftet att klargöra om förbudspolitik kan medföra en önskad omställning. LÄS MER

 5. 5. Sätter amorteringskrav stopp för ungas bostadshopp? : 2018 års amorteringskrav och dess inverkan på prisutvecklingen på bostadsrätter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Martin Häggkvist; Emma From; [2019]
  Nyckelord :Amorteringskrav; Bostadsrätter; Unga; Uppsala;

  Sammanfattning : Under de senaste åren har de svenska hushållens tilltagande skuldsättning varit föremål både för debatt och politiska åtgärder. Denna uppsats undersöker effekterna av 2018 års amorteringskrav på relativpriserna mellan bostadsrätter i Uppsala. LÄS MER