Sökning: "panikattack"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet panikattack.

 1. 1. Kvinnors upplevelse av att leva med paniksyndrom : - En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Fredrika Johansson; Sofia Wallin; [2019]
  Nyckelord :kvalitativ innehållsanalys; kvinnor; panikattack; paniksyndrom; patografi; psykisk ohälsa; upplevelse.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Paniksyndrom är en vanlig sjukdom, framförallt hos kvinnor. Att leva med paniksyndrom innebär en ständig rädsla för nästa panikattack, samt ofta en sämre ekonomi relaterat till sjukskrivning. Paniksyndrom blir som en funktionsnedsättning i vardagen och försämrar livskvaliteten. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors upplevelser av panikångest : En kvalitativ studie baserad på patografier

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Sofie Larsson; Eleonora Brunström; [2018]
  Nyckelord :omvårdnad; kvalitativ; kvinnor; panikattack; panikångest; patografi; psykisk ohälsa; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Panikångest kännetecknas av återkommande panikattacker som efterföljs av stark rädsla, ångest samt beteendeförändring hos den drabbade. Panikångest drabbar fler kvinnor än män och kan leda till försämrad livskvalitet. Tio procent av Sveriges befolkning drabbas någon gång i livet av en panikattack. LÄS MER

 3. 3. Jag ska inte dö idag : En litteraturstudie om hur personer hanterar sitt paniksyndrom i vardagen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Corinne Sandberg; Sara Walthersson; [2018]
  Nyckelord :paniksyndrom; självbiografier; kunskap; stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Omkring 10% av Sveriges befolkning har någon gång upplevt en panikattack. Attacken medför såväl fysiska som psykiska besvär för den drabbade, något som skapar ett ångestpåslag och en känsla av att man är döende. LÄS MER

 4. 4. Allmänsjuksköterskors erfarenheter av att möta barn med stickrädsla - En litteraturbaserad studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Emelie Karlsson; Pia Persson; [2015]
  Nyckelord :Children; Experience; Needle fear; Nurse; Barn; Erfarenheter; Sjuksköterska; Stickrädsla;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige uppskattas cirka 7-15% av befolkningen lida av stickrädsla, varav många är barn. Stickrädsla kan ge upphov till fysiska och känslomässiga reaktioner och uppkommer vid exempelvis provtagning, insättning av perifer venkateter och injektioner. LÄS MER