Sökning: "pantograf"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet pantograf.

 1. 1. Ändhållplatsladdning av elbussar : En fallstudie av två stadsbusslinjer i Uppsala

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Byggteknik

  Författare :Joacim Törnqvist; [2019]
  Nyckelord :Elbussar; snabbladdning; pantograf; Vinnova; Spetskraft 2020;

  Sammanfattning : This thesis investigates the charging power and battery capacity needed for fast charging of fully electrical busses at end stations in Uppsala, Sweden. The operator, UL, wants to implement electrical busses by 2020 and a new depot for the city buses is being built with possibility to slow-charge the busses overnight. LÄS MER

 2. 2. Life Cycle Assessment development for electrified roads : Case study for Sweden

  Master-uppsats, KTH/Byggvetenskap

  Författare :Réka Nádasi; [2017]
  Nyckelord :LCA; SimaPro; eRoad; IPT; Conductive track; Pantograph; Sustainability;

  Sammanfattning : The increasing role of sustainability will lead the mobility by road into a more efficient and interactive system between infrastructure, environment and vehicles. The expand of emobility based on Electric Vehicles has been restricted by numerous shortcomings such as their driving range, the battery size, the dependence on charging stations and the time required for its charging. LÄS MER

 3. 3. Analys av pantograf WBL 88

  Kandidat-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Vincent Castellano; Albin Einarsson; Petter Norder; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : På uppdrag av Järnvägsgruppen på KTH skulle interaktionen mellan kontaktledning och pantograf simuleras och analyseras. Detta för att kunna presentera ett förbättrat konstruktionsförslag på pantografen som skulle leda till en jämnare kontaktkraft vid höghastighetsdrift, 300 km/h. LÄS MER