Sökning: "paper malmö högskola"

Visar resultat 1 - 5 av 558 uppsatser innehållade orden paper malmö högskola.

 1. 1. Elevers attityder gentemot matematik på två grundskolor med olika socioekonomiska förutsättningar.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Isabell Håkansson; [2019]
  Nyckelord :Bronfenbrenners ekologiska utvecklingsmodell; elevattityder; grundskolan; hemmet; matematik; Bronfenbrenners ecological model of development; attitudes of students; elementary school; the home; mathematics;

  Sammanfattning : Matematik är ett debatterat ämne som diskuteras i såväl skolans och medias värld. Få andra skolämnen skapar så mycket känslor som detta ämne (Olèn, 2016). Detta arbete syftar till att undersöka attityder till matematik hos unga elever samt dess bakomliggande faktorer i den sociala närmiljön. LÄS MER

 2. 2. Design for Well-Being

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Jody Alexander Barton; [2017]
  Nyckelord :Well-Being; User-centred Design; Web-Service; Research through design;

  Sammanfattning : This paper is a research through design approach (Zimmerman et al 2007), that seeks to reflect upon several designerly practices in action. Chiefly it’s concerned with describing the development of a web-service with collaborative media elements, as part of a user-centred design process, to support physiotherapy patients during their self-directed recovery. LÄS MER

 3. 3. Social innovation, vad är det? - En begreppsanalys av social innovation

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Andreas Schouten; [2017]
  Nyckelord :social innovation; concept analysis; public sector; government; collaboration; public-private partnerships;

  Sammanfattning : The purpose of this paper was to support in the unraveling of the various complexities problematizing the concept of social innovation. The concept, generally understood as those innovations that serve to solve societal and social issues, is plagued by ambiguity and weak conceptualization which makes empirical studies difficult. LÄS MER

 4. 4. Anpassningar för elever med koncentrationssvårigheter i naturvetenskaplig undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Hilda Claesson; [2017]
  Nyckelord :special needs; learning disabilities; adaptations; concentration difficulties; science education; compulsory school;

  Sammanfattning : This paper is about a study on how Swedish science teachers with pupils in grades 4-6, ages 10-12, plan and adapt the way they teach in order to integrate pupils who have concentration difficulties. The methods that were used to acquire data for this study were mainly interviews with science teachers for grades 4-6. LÄS MER

 5. 5. "Det kan ju hända vad som helst." En trygghetsmätning i Kristianstad centrum.

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Sandra Cronholm; Emma Hägerklint; [2017]
  Nyckelord :Centrum; Fokusgruppsintervju; Trygghetsmätning; Otrygghet; Webbenkät; City center; Fear of crime; Focus group; Measuring fear of crime; Web survey;

  Sammanfattning : Denna studies syfte är att studera tryggheten i Kristianstad centrum. Detta sker via en webbaserad enkät samt genom en fokusgruppsintervju. Respondenterna och deltagarna är över 18 år och alla rör sig i Kristianstad centrum. LÄS MER