Sökning: "paper-based"

Visar resultat 1 - 5 av 126 uppsatser innehållade ordet paper-based.

 1. 1. PUBLIC TRUST IN POLITICAL INVESTIGATIONS Investigative Journalism Taken Over by Politicians in Armeni

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/JMG - Inst f journalistik och masskomm

  Författare :Zhak Niazyan; [2021-09-14]
  Nyckelord :public trust; investigative journalists; survey; interviews;

  Sammanfattning : Purpose:The aim of the research is to juxtapose the public trust towards investigations carried out by investigative journalists with the ones conducted by politicians in Armenia. The thesis also seeks to reveal the preconditions of trust in the two phenomena mentioned above. LÄS MER

 2. 2. Hur skola vi förteckna? : Diskussioner om förteckningsprinciper i Sverige från det allmänna arkivschemats införande 1903 och framåt

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Elias Lindman; [2021]
  Nyckelord :Archive; Classification principles; Allmänna arkivschemat; Verksamhetsbaserad arkivredovisning; Sweden; Arkiv; förteckningsprinciper; det allmänna arkivschemat; verksamhetsbaserad arkivredovisning; Sverige;

  Sammanfattning : The aim of this investigation is to show the evolution of public discussions about archival classification in a Swedish context. The study covers the whole period from the introduction of the traditional Swedish classification system, det allmänna arkivschemat (AA), in 1903 until this day, when verksamhetsbaserad arkivredovisning (VBA) has replaced it as the standard model, starting in 2009. LÄS MER

 3. 3. Digital transformation: How does physician’s work become affected by the use of digital health technologies?

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för data- och systemvetenskap

  Författare :Jakob Schultze; [2021]
  Nyckelord :Digital transformation; digital health technologies; physicians; mobile health mHealth ; electronic health eHealth ; artificial intelligence AI ; machine learning ML ; online health; electronic health records EHR ; digital communication.;

  Sammanfattning : Digital transformation is evolving, and it is driving at the helm of the digital evolution. The amount of information accessible to us has revolutionized the way we gather information. Mobile technology and the immediate and ubiquitous access to information has changed how we engage with services including healthcare. LÄS MER

 4. 4. Integration of allotment garden in public green space for the social wellbeing of urban residents : a study of Ekebydalen allotment garden, Uppsala, Sweden

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Semhal Mehari Hadgu; [2021]
  Nyckelord :integration; urban agriculture; gardening; allotment garden; urban park; cultivation park; social wellbeing;

  Sammanfattning : Background: Agriculture is among the relevant factors for the formation of cities and it has been an integral part of city life throughout history. Despite the increase in population growth, urban agriculture can offer a unique opportunity for improving the livelihood of individuals through the practice of growing food in urban green spaces. LÄS MER

 5. 5. En jämförelsestudie med Augmented Reality för inlärning i produktion

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Abdullah Atha; Nico Moreno; [2021]
  Nyckelord :Augmented Reality; AR; Production; Assembly; Manufacturing; Training; Learning; HMD; Instructions; Augmented Reality; AR; Produktion; Montering; Tillverkning; Träning; Inlärning; HMD; Instruktioner;

  Sammanfattning : Tillverkningsindustrin förändras och personalen måste anpassa sig till dessa förändringar som ställer högre krav på arbetsinstruktioner. Augmented Reality (AR) är ett verktyg som underlättar dessa instruktioner och snabbar upp inlärningsprocessen. LÄS MER