Sökning: "papper användning"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade orden papper användning.

 1. 1. IoT in research methods - Interactive Zipper: A study about a tangible interface

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Elmar Aliyev; Oujun Anders Xu; [2019]
  Nyckelord :user interface; human-computer; haptic interface; tangible interface; numeric scale; interactive zipper;

  Sammanfattning : Användargränssnitt är en viktig del av kommunikationen mellan människor och maskin. Tidigare så kallat människa-datorinteraktion var baserad på användning av hålkort vid kommunikation med datorer, detta ändrades under andra halvan av 1900-talet. LÄS MER

 2. 2. Jämförelse av ögonansträngning vid läsning på papper och på mobilskärm

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medicin och optometri (MEO)

  Författare :Lisa Amylon; [2019]
  Nyckelord :Computer Vision Syndrome; Digital Eye Strain; Reading; Läsning; Digital Devices;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med den här studien var att jämföra Digital Eye Strain-symptom mellan läsning på papper och mobiltelefon. Att undersöka om det som tidigare studier har visat i skillnad mellan läsning på papper och en datorskärm även gäller mobiltelefoner och hur mycket våra ögon påverkas när det gäller ansträngning, trötthet och andra ögonrelaterade symptom. LÄS MER

 3. 3. The Influences on the Optical Properties of Paperboard Due to Dye Additives

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Tanya Wallmon; [2019]
  Nyckelord :White water; buildup; polymer; dye; CIELAB;

  Sammanfattning : In the paper industry the appearance and optical performance of coated and uncoated paperboard is important, therefore colour dyes are widely used to enhance the paperboard. In order to enhance the appearance of paper products, the dyes are added directly into the pulp and/or in the coating. LÄS MER

 4. 4. Groundwater Flow and Transport Modelling of PFASs in Åkersberga

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Worada Boonraksasat; [2019]
  Nyckelord :Groundwater modelling; contaminant transport; Visual MODFLOW; MODPATH; MT3DMS; PFASs; AFFFs;

  Sammanfattning : Per- and polyfluoroalkyl substances (PFASs) are a group of man-made organic chemicals that have been commercially used since the 1950s in many consumer products, including impregnated textiles, impregnated paper, nonstick products (e.g., Teflon), cleaning agents, and in firefighting foams. LÄS MER

 5. 5. Är pengar fortfarande användbart som konkret material? : En studie om elevers användning av pengar som konkret material för att lösa matematiska uppgifter inom addition och subtraktion.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för matematik och ämnesdidaktik

  Författare :Emelie Ellqvist; [2019]
  Nyckelord :addition; konkret material; pengar; subtraktion; tiobasmaterial; årskurs 1;

  Sammanfattning : Detta är en studie som undersöker hur elever i årskurs 1 löser aritmetiska uppgifter med konkret material som tiobasmaterial eller pengar, samt utan konkret material. I studien har klasslärarna intervjuats för att ta reda på elevernas undervisningsbakgrund som rör bland annat elevernas bekantskap med konkret material. LÄS MER