Sökning: "pappers hållfasthet"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden pappers hållfasthet.

 1. 1. Skillnaden mellan kräppat tissue-papper och okräppat papper som belastas till brott : Brottuppkomst och spricktillväxt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Sebastian Jämsä; Christopher Swedenborg; [2014]
  Nyckelord :Materialteknik; kräppat papper; pappers hållfasthet;

  Sammanfattning : På Södra Innovations avdelning för forskning om fiber och massa har man uppmärksammat ett avvikande beteende på kraft-töjningskurvorna hos kräppat tissue-papper. Kurvan beter sig styvt där det i teorin borde vara töjbar och vice versa. LÄS MER

 2. 2. En jämförelse mellan kräppat tissuepapper och okräppat papper innan brottbelastning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Mårten Peterson; [2014]
  Nyckelord :Materialteknik; kräppat papper; pappers hållfasthet;

  Sammanfattning : Kräppat pappers kraft och töjningskurva är mer dragstyv till 5 % töjning för att sedan bli mindre dragstyv. Vid tillverkningens kräppningsprocess veckas pappret det borde göra det mindre dragstyvt i början av kraft och töjningskurvan för att sedan bli mer dragstyv när fiber – fiber – bindningarna tar upp last. LÄS MER

 3. 3. Söka en signifikant skillnad huruvida skadeutvecklingen skiljer mellan punktlast och utbredd last inom pappersteknik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Alexander Bark; Fredrik Hygerth; [2014]
  Nyckelord :materialteknik; pappers hållfasthet; pappersteknik; materialprovning; skadeutveckling;

  Sammanfattning : Examensarbetet utförs på uppdrag av BillerudKorsnäs AB, projektet ingår i ett större forskningsarbete som uppdragsgivaren arbetar med, ty BillerudKorsnäs vill tillhandahålla det optimala materialet som ger den bästa kartongförpackning till kunden. I rapporten behandlas problemet huruvida skadeutvecklingen skiljer mellan punktlast och utbredd last inom pappersteknik. LÄS MER